قرآن ناطق(عج)

75 - ایران – عربستان . مقایسه

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

حجاز كلا چند نفر جمعيت داره ؟١٦ ميليون شهروند و ١١ ميليون نفر اتباع خارجى !!١١ ميليون نفر كار ميكنند و حقوق ميگيرند و آن ١٦ ميليون هم…..
مقایسه سیستم حکومتی ، بحث مدیریت و نظارت مالی .

برچــســب ها

برچــســب ها