قرآن ناطق(عج)

32 - ولایت فقیه ، ادله نقلی -٢

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

ولایت فقیه ، ادله نقلی -٢ تهیه و تنظیم : استاد بهنام بهرمن .
دسته ی چهارم – جلوگیری از عجله در قیام
در کتب روایی، به روایاتی فراوان بر می خوریم که داشتن نیت جهاد را کافی می دانند و به شیعیان امر می کنند که باید منتظر امام زمان، علیه السلام، باشند و نباید جلوتر از امام خویش حرکت کنند و دست به مبارزه بزنند .
دسته ی پنجم – جلوگیری از همراهی قیام کنندگان
دسته ی ششم – روایات تقیه

31 - ولایت فقیه ، ادله نقلى- ١

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

ولایت فقیه ، ادله نقلى – ١

تهیه و تنظیم : استاد بهرمن

(آشنایى محبین و پیروان اهل البیت ع با مبانى نقلى سیاست و مدیریت تشكل و انسجام امت اسلامى، در زمان غیبت قرآن ناطق عج ، بسیار ارزشمند و ذى قیمت بلكه در دنیاى پر فتنه امروز ضرورى است.
در شیعه شش تز فكرى وجود دارد كه هر كدام دلایلی از روایات دارند. ذیلا با ذكر مستندات هر كدام ، تحلیل و نقد صحیح آن از دید جامع شریعت تقدیم میگردد :

17 - ولایت فقیه – اثبات عقلى

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

ولایت فقیه – اثبات عقلى ( 1393/05/24 )

مدیریت مؤمنین وهدایت انرژى ها و توان و ثروت آنها، رشد و ارتقا سطح علمى ، فكرى، دفاعى ، تكنولوژى، بهداشتى، رفاهى،.. در زمانغیبت

امام عصر( عج) چگونه باید باشد؟ وقتى حضرت معصوم غایب هستندراه حمایت سیستماتیك از دین خدا چیست؟

در یك زمانهایی این یك بحث تئوریك بود. ولى امروزه دوست و دشمن این نحوه تشكل و قدرت رو چشیده.

برچــســب ها

برچــســب ها