قرآن ناطق(عج)

30 - رنکینگ های ایران

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

رنکینگ های ایران

آیا می دانید جمهوری اسلامی ایران در میان هشت《۸》 کشور هسته‌ای جهان قرار دارد

✾ آیا می دانید جمهوری اسلامی ایران، جز هشت《۸》 کشور دارای قدرت تولید مستقلموشک‌هایی⇯ با برد بیش از ۲۰۰۰کیلومتر (شهاب۳، فادر، سجیل و…) قراردارد

برچــســب ها

برچــســب ها