قرآن ناطق(عج)

30 - رنکینگ های ایران

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

رنکینگ های ایران

آیا می دانید جمهوری اسلامی ایران در میان هشت《8》 کشور هسته‌ای جهان قرار دارد

✾ آیا می دانید جمهوری اسلامی ایران، جز هشت《8》 کشور دارای قدرت تولید مستقلموشک‌هایی⇯ با برد بیش از 2000کیلومتر (شهاب3، فادر، سجیل و…) قراردارد

برچــســب ها

برچــســب ها