قرآن ناطق(عج)

11 - مسیر هسته ای ایران – 11 ( بمب هسته اى )

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

١٣- آيا توليد بمب هسته اى به نفع آرمان ها و اهداف و امنيت جمهورى اسلامى است ؟

با توجه به بحث دوازدهم ، اصلى ترين عامل نزديك شدن به ” حق ” و رسيدن به توافقنامه و معاهده مناسب ، ” قدرت ” است. آيا در اين معادلات ، تكنولوژى و ساخت و تست بمب هسته اى ، عامل قدرت محسوب شده و ما را به توافق خوب كمك ميدهد ؟

برچــســب ها

برچــســب ها