قرآن ناطق(عج)

216 - روش های موثر در تربیت دینی فرزندان

نویسنده : زهرا رستگار

روش های موثر در تربیت دینی فرزندان والدین قبل از اینکه به فرزند پروری و تربیت دینی فرزندانشان مخصوصا آموزش نماز به کودکان بپردازند . خوبست که با چند روش کاربردی که می توانند با به کارگیری آنها اثر مثبتی در وجود فرزند خود به جا بگذارند و در زیر توضیح داده شده است را مطالعه […]

برچــســب ها

برچــســب ها