قرآن ناطق(عج)

113 - تربیت جنسی کودک و نوجوان

نویسنده : زهرا رستگار

    تربیت جنسی کودک و نوجوان  شما به اهميت سن بلــــوغ اشاره كرديد، بهتــــرين شـــروع مكالمه براى آشنا كردن بچه ها با مسائل جنسيتى در اين سن، چه مى تواند باشد؟در سن بلوغ، فرض بر اين است كه بچه ها، آن اطلاعات اوليه سن بلوغ را داشته باشند در واقع آنچه مهم است در […]

 

 

تربیت جنسی کودک و نوجوان
 شما به اهميت سن بلــــوغ اشاره كرديد، بهتــــرين شـــروع مكالمه براى آشنا كردن بچه ها با مسائل جنسيتى در اين سن، چه مى تواند باشد؟در سن بلوغ، فرض بر اين است كه بچه ها، آن اطلاعات اوليه سن بلوغ را داشته باشند در واقع آنچه مهم است در ابتدا در اين سنين، با تغييرات بلوغ آشنا شوند و همين صحبت از تغييرات بلوغ مى تواند شروع مكالمه و به تدريج محور صحبت باشند. اينكه گفته شود كه يك فرد در حين بلوغ، يك سرى تغييراتى از نظر جسمى، روانى و عاطفى كرده و خلق و خوى او تغيير مى كند. به عقيده من، حتى بهتر است شروع صحبت از اين رفتارها باشد تا رفتارهاى جنسيتى. چرا كه اگر نوجوانى در آستانه بلوغ به خوبى اين مرحله از رشدش را درك كند و به درستى اين مسير را طى كند تا به دوره جوانى برسد، يقيناً بهتر مى تواند خيلى از مسائل، ويژگى ها و رفتارهاى جنسيتى بعدى را درك كند و با آنها آشنا شوند. ولى آنچه در اين قضيه مهم است، تدريجى گفتن آن است. والدين بايد آگاه باشند كه نبايد هيچ اطلاعاتى از جمله اطلاعات دوران بلوغ را يكدفعه به فرزند خود بگويند. بلكه به تدريج به مرور زمان و در وقت مناسب بايد اين اطلاعات ارائه شود. حتى در اين سنين نيز مى توان از كتابهاى مناسب استفاده كرد. بدين صورت كه ابتدا مقدمه اى در مورد كتاب و موضوع آن گفته شده و توضيحاتى ساده و كوتاه داده شود. سپس كتاب را به او بدهند و سپس فرزند خود را از پاسخگويى به هر سؤالى كه هنگام مطالعه كتاب برايش پيش مى آيد مطمئن كنند.

* آيا خانــــواده تنها از طــــريق گفتگو، طرح سؤال و يا پاسخ به پــــرسش مى تواند در آموزش رفتارهاى جنسيتـــى نقش بازى كند؟

خير، تنها نقش خانواده را نمى توان محدود به همين زمينه ها دانست. خانواده به دو صورت نقش بازى مى كند. يكى به صورت مستقيم. يعنى همين زمينه ها كه شما ذكر كرديد مثل طرح پرسش يا پاسخ به سؤالات فرزندان و ديگرى به صورت غيرمستقيم، و آن الگوهايى است كه ارائه مى دهد. مثلاً احترامى كه پدر و مادر براى هم قائلند، يك سرى ارزشهايى را به بچه ها منتقل مى كنند كه نه تنها در دوران كودكى بلكه در دوره بزرگسالى، در روابطشان با جنس مخالف تأثيرگذار است. از طرف ديگر اين ارزشها در خانواده مى تواند، بينش بچه ها را نسبت به رفتارهاى جنسى و نقشهاى جنسيتى وسعت داده و تجربه هاى ارزشمندى در آينده كسب كنند.

* غيــــر از منبع خانــــواده، چه منابع ديگرى مى توانند در آگاه كـــــردن فــــرزندان در اينگونه مــــوارد مؤثر باشند؟

ببينيد منابع آموزشى چون آمادگى، پيش دبستانى و مدارس مى توانند در صورت درست عمل كردن در اين زمينه بسيار مفيد باشند. بچه ها در مرحله آمادگى پيش دبستانى، يعنى زير ۶ سال، فقط بايد كنجاويهايشان برطرف شود و اگر درست رفع نشود، اين كنجكاوى اذيتشان مى كند. در مهدكودك، ميزان نياز آنها كمتر است و در خيلى از كشورها مثل كشور سنتى ما، بر نقش مدرسه هم تأكيد مى كند، چون وقتى مى بينند كه پدر و مادرها به دلايل مختلف عدم اطلاع يا ناتوانى در برقرارى ارتباط با فرزندان و صحبت در اينگونه موارد، از طرح چنين موضوعاتى ابا دارند، لذا در اينجا نقش مدرسه خيلى برجسته مى شود كه متأسفانه نظام آموزشى ما هم يك نظام بسته اى است. البته كه در سالهاى اخير بهتر شده ولى اغلب تصور بر اين است كه اگر اطلاعاتى بدهد، ممكن است اين اطلاعات بيشتر ايجاد مشكل كند و درحالى كه اينطور نيست.

 

درس۱تربیت فرزند:

سلام هرروز يك درس تربيت فرزند درس اول.

چون كه با كودك سرو كارت فتاد پس زبان كودكي بايد گشاد. براستي زبان كودك چيست ايا زبان كلامي وشفاهي است يايك زبان رفتاري وعملي؟ درپاسخ بايد بگم. كه اين زبانبيشتر زبان رفتار وعمل وحال است تا زبان كلام وقول فرزندان ما ان ميشوند كه ما هستيم نه اني كه مي گوييم.
اولين اصل تربيتي اينست كه ما هرچه كه ميگوييم خودمون عمل كنيم اگر به فرزندمون ياد ميديم منظم باشه خودمون عامل باشيم اگه دروغ تهمت سخن چيني دزدي خيانت در امانت ووووزشت وكريه من مربي انجام ندم فرزندان اوني ميشن كه ماهستيم نه اوني كه ما ميگيم. خداوند در قران ميفرمايد لم تقولون مالا تعملون. ياعلي

 

درس۲تربیت فرزند:

 تربيت جنسي مقوله ايست كه كمتر به ان پرداخته ميشود ومتاسفانه خيلي از خانواده هارو  گرفتار كرده بحث خودارضايي كودكان مخصوصا دختران واموزش بايدها ونبايد هاي جنسي واينكه چه كسي متولي اموزش جنسي است از مباحث اين مقوله ميباشد و اينكه از چه سني اين اموزشها اغاز بشه
خطرات جنسي براي كودكان.      خطر نظر بازي    خود ارضايي.   مورد سوء استفاده ديگران قرار گرفتن   بازيهاي انحرافي وتحريك كننده
 اين مبحث رو شروع ميكنم بخاطر اهمييت موضوع لازم است كه ::
١ بينش وعملكردوالدين بايد طوريباشد كه هيچ جنسيتي بر ديگري برتري ندارد وهر دو ارزشمندند
٢: نقش جنسيتي هريك از فرزندان دختر يا پسر خودرا به انها اموزش دهند تا هويت جنسيشان تقويت گردد مثلا دخترياپسر بدانند جامعه از انان چه انتظاريداردوهر كدام از نظر رفتاري گفتاري  پوشاك و.     چه نقشي را بايد ايفا كند واز اجراي نقش هاي جنس ديگر خودداري نمايد
ويژگي هاي نقش دهي جنسي به كودكان:؛
١ اعتدال در محبت وپرهيز ازمحبت بيش ازاندازه والد جنسي مخالف به كودك
٢ پرهيز از تبعيض وتفاوت رفتاري نسبت به دختر وپسر درخاتواده
٣ هماهنكي پوشش كودك با جنسيت او
٤ ايجاد تنوع وجهت دهي به بازي كودكان بر اساس جنسيت او
٥ پرهيز ازتحميل ويژگي ها ورفتارهاي يك جنس بر جنس ديگر
٦ ايجاد نگرش صحيح نسبت به جنس خود وجنس مخالف از دوران خردسالي
٧ واگذاري مسئوليتهاي متناسب با جنسيت كودك در خانه وبيرون
٨ اظهار رضايت هركدام از والدين نسبت به همجنس خود
٩ بيان طبيعي بودن تفاوتهاي دو جنس
درس۳تربیت فرزند:
 تربيت امريست كه همه ى ابعاد وجودى انسان را شامل مى شود وتربيت جنسى حلقه مفقوده تربيت است ما به همه ابعاد تربيتى توجه داريم جز به دو مورد ١ تربيت جنسى ٢ تربيت دينى.
 امروز به تربيت جنسى ميپردازيم پايه و اساس بسيارى از شرافت هاو انحرافات بعدي نسل تاحدود پايان دوران جواني مربوط به تربيت جنسي است به خاطراين اهميت دستور هاى علمى و دينى بسيارى در مراقبت از كودك، بخاطرپيشگيرى لغزش ها و صيانت او از خطرات ناشى ازتمايلات جنسى داده شده است
  ١- تقويت مبانى مذهبى واخلاقى
٢- اموزش راه ورسم صيانت از خود
٣- رعايت ضوا بطي درمعاشرت ها
٤- ايجاد شرايط مناسب براى خواب
٥- تفكيك بسترفرزندان
٦- مراقبت در دفع وتخليه كودك
٧- رعايت هاى لازم در لباس وپوشش
٨- اموزش مقدمات لازم براى ورود به دنياى بلوغ( نوجوانى)
درس۴تربیت فرزند:
 درپاسخ به سوالات جنسي كودك::
كنجكاوي كودك درسه سالگي به اوج ميرسدچنان كه گويي در شكار اطلاعات است. وپاسخ گويي به سوالات كودكان دراين مورد نياز به اگاهي وهنرمندي ورعايت  ظرافتهاي خاصي  است. فرزند از ما در باره پيدايش  خود سوال ميكند مادر درقبال چنين  سوالاتي  نبايد خود را ببازدونبايد تصور كند فرزندش بي حياست  وبايد پاسخ مناسب ودر سطح درك ش به اوبدهد   كودك زود قانع ميشود ولي اين دليل نميشود كه پاسخ صحيح  به او ندهيم. اولين قدم  مادر بايد فرزند رو تخليه اطلاعات  كرده ببيند  چقدر درك يا كسي به او جواب داده  در قدم بعدي به فراخور فهم بچه وباندازه  ي قانع شدن اطلاعات بده نه بيشتر.  در ضمن نگه داشتن حيوان  يا پرنده در خانه  وديدن تخم گذاري  و بچه زايي  بز و گوسفند بسياري از سوالات بچه ها ناخود اگاه  به جواب ميرسد.

بيداري غريزه دركودكان ونوجوانان به دو صورت امكان پذيراست

١:: به صورت كشفى ٢:: از طريق اموختن.

درصورت اول. بچه در برخورد وتماس بامنبع لذت ان را كشف وتماس راادامه ميدهد مواردزير از طريق كشف حاصل ميشود

::::١ دستكاري الت  كه بدليل بيكاري وسرگرمي ورهايي از تنش واضطراب است

٢::: حبس ادرار ومدفوع ودرنتيجه احساس خارش ولذت ميشود

٣:::: تماس بايك جسم زبر يا نرم از طريق ماليدن

٤:::: وجودخارشها دربدن كه ناشي ازانگل هاي وكرمهاي ريز در حالت دفع

٥::::اشكال در وضع ختنه وكمي يا زيادي پوست اطراف الت

٦:::: نوازشهاي نادرست و لمس هاي نينديشيده اطرافيان از بدن ورانهاي كودك

٧ شستشوي افراطي كودك ودست زدن به الت تناسلي بصورت عادي وناخوداگاه

٧::: بي توجهي در حين استحمام

٨::: بد خوابيدنها وپوشاندن لباسهاي چسبان.

وگاهي بصورت اموختن غريزه كشف ميشود ممكن بصورت عمدي يا غير عمدباشد

١ اموختن عمدي كه فرد منحرف والوده انرا به كودك بياموزد

٢:::: غير عمدي فرزند از رفتار خطا وبي پرواي والدين اموزش ميگيرند وموجب بيداري  زود رس غريزه جنسي ميشوند

از سري دروس تربيت جنسي در خصوص تربيت جنسي نوجوان

والدين دو وظيفه اساسي دارند:
١- جوان را با حقايق صحيح جنسي بيولوژيك آشنا كنند تا بداند دستگاه هاي جنسي چگونه كار مي كنندوتامين بهداشت آنها چگونه امكان پذير است
۲-به جوان آموزش دهند چگونه ميل جنسي خودرا با توجه به ارزشها ي اخلاقي و فرهنگي جامعه خود ارضاء كند ودر نتيجه از انحراف وپيدايش اضطراب و عوارض رواني ديگر در امان باشد.

رهنمود هاي حكيمانه اسلام براي مصون ماندن جوانان از آسيب جاذبه هاي جنسي عبارتند از:

۱-رعايت پوشش اسلامي
٢ -تحريم مناظر شهوت انگيز
۳-تحريم خلوت با نامحرم
٤-عفت چشم
٥ -تامل در عاقبت شوم هوسراني
٦-تامل در حسن عاقبت خويشتنداري
٧- تسهيل امر ازدواج واقدام به آن در اولين فرصت ممكن

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید