قرآن ناطق(عج)

113 - تربیت جنسی کودک و نوجوان

نویسنده : زهرا رستگار

    تربیت جنسی کودک و نوجوان  شما به اهمیت سن بلــــوغ اشاره کردید، بهتــــرین شـــروع مکالمه براى آشنا کردن بچه ها با مسائل جنسیتى در این سن، چه مى تواند باشد؟در سن بلوغ، فرض بر این است که بچه ها، آن اطلاعات اولیه سن بلوغ را داشته باشند در واقع آنچه مهم است در […]

 

 

تربیت جنسی کودک و نوجوان
 شما به اهمیت سن بلــــوغ اشاره کردید، بهتــــرین شـــروع مکالمه براى آشنا کردن بچه ها با مسائل جنسیتى در این سن، چه مى تواند باشد؟در سن بلوغ، فرض بر این است که بچه ها، آن اطلاعات اولیه سن بلوغ را داشته باشند در واقع آنچه مهم است در ابتدا در این سنین، با تغییرات بلوغ آشنا شوند و همین صحبت از تغییرات بلوغ مى تواند شروع مکالمه و به تدریج محور صحبت باشند. اینکه گفته شود که یک فرد در حین بلوغ، یک سرى تغییراتى از نظر جسمى، روانى و عاطفى کرده و خلق و خوى او تغییر مى کند. به عقیده من، حتى بهتر است شروع صحبت از این رفتارها باشد تا رفتارهاى جنسیتى. چرا که اگر نوجوانى در آستانه بلوغ به خوبى این مرحله از رشدش را درک کند و به درستى این مسیر را طى کند تا به دوره جوانى برسد، یقیناً بهتر مى تواند خیلى از مسائل، ویژگى ها و رفتارهاى جنسیتى بعدى را درک کند و با آنها آشنا شوند. ولى آنچه در این قضیه مهم است، تدریجى گفتن آن است. والدین باید آگاه باشند که نباید هیچ اطلاعاتى از جمله اطلاعات دوران بلوغ را یکدفعه به فرزند خود بگویند. بلکه به تدریج به مرور زمان و در وقت مناسب باید این اطلاعات ارائه شود. حتى در این سنین نیز مى توان از کتابهاى مناسب استفاده کرد. بدین صورت که ابتدا مقدمه اى در مورد کتاب و موضوع آن گفته شده و توضیحاتى ساده و کوتاه داده شود. سپس کتاب را به او بدهند و سپس فرزند خود را از پاسخگویى به هر سؤالى که هنگام مطالعه کتاب برایش پیش مى آید مطمئن کنند.

* آیا خانــــواده تنها از طــــریق گفتگو، طرح سؤال و یا پاسخ به پــــرسش مى تواند در آموزش رفتارهاى جنسیتـــى نقش بازى کند؟

خیر، تنها نقش خانواده را نمى توان محدود به همین زمینه ها دانست. خانواده به دو صورت نقش بازى مى کند. یکى به صورت مستقیم. یعنى همین زمینه ها که شما ذکر کردید مثل طرح پرسش یا پاسخ به سؤالات فرزندان و دیگرى به صورت غیرمستقیم، و آن الگوهایى است که ارائه مى دهد. مثلاً احترامى که پدر و مادر براى هم قائلند، یک سرى ارزشهایى را به بچه ها منتقل مى کنند که نه تنها در دوران کودکى بلکه در دوره بزرگسالى، در روابطشان با جنس مخالف تأثیرگذار است. از طرف دیگر این ارزشها در خانواده مى تواند، بینش بچه ها را نسبت به رفتارهاى جنسى و نقشهاى جنسیتى وسعت داده و تجربه هاى ارزشمندى در آینده کسب کنند.

* غیــــر از منبع خانــــواده، چه منابع دیگرى مى توانند در آگاه کـــــردن فــــرزندان در اینگونه مــــوارد مؤثر باشند؟

ببینید منابع آموزشى چون آمادگى، پیش دبستانى و مدارس مى توانند در صورت درست عمل کردن در این زمینه بسیار مفید باشند. بچه ها در مرحله آمادگى پیش دبستانى، یعنى زیر ۶ سال، فقط باید کنجاویهایشان برطرف شود و اگر درست رفع نشود، این کنجکاوى اذیتشان مى کند. در مهدکودک، میزان نیاز آنها کمتر است و در خیلى از کشورها مثل کشور سنتى ما، بر نقش مدرسه هم تأکید مى کند، چون وقتى مى بینند که پدر و مادرها به دلایل مختلف عدم اطلاع یا ناتوانى در برقرارى ارتباط با فرزندان و صحبت در اینگونه موارد، از طرح چنین موضوعاتى ابا دارند، لذا در اینجا نقش مدرسه خیلى برجسته مى شود که متأسفانه نظام آموزشى ما هم یک نظام بسته اى است. البته که در سالهاى اخیر بهتر شده ولى اغلب تصور بر این است که اگر اطلاعاتى بدهد، ممکن است این اطلاعات بیشتر ایجاد مشکل کند و درحالى که اینطور نیست.

 

درس۱تربیت فرزند:

سلام هرروز یک درس تربیت فرزند درس اول.

چون که با کودک سرو کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. براستی زبان کودک چیست ایا زبان کلامی وشفاهی است یایک زبان رفتاری وعملی؟ درپاسخ باید بگم. که این زبانبیشتر زبان رفتار وعمل وحال است تا زبان کلام وقول فرزندان ما ان میشوند که ما هستیم نه انی که می گوییم.
اولین اصل تربیتی اینست که ما هرچه که میگوییم خودمون عمل کنیم اگر به فرزندمون یاد میدیم منظم باشه خودمون عامل باشیم اگه دروغ تهمت سخن چینی دزدی خیانت در امانت ووووزشت وکریه من مربی انجام ندم فرزندان اونی میشن که ماهستیم نه اونی که ما میگیم. خداوند در قران میفرماید لم تقولون مالا تعملون. یاعلی

 

درس۲تربیت فرزند:

 تربیت جنسی مقوله ایست که کمتر به ان پرداخته میشود ومتاسفانه خیلی از خانواده هارو  گرفتار کرده بحث خودارضایی کودکان مخصوصا دختران واموزش بایدها ونباید های جنسی واینکه چه کسی متولی اموزش جنسی است از مباحث این مقوله میباشد و اینکه از چه سنی این اموزشها اغاز بشه
خطرات جنسی برای کودکان.      خطر نظر بازی    خود ارضایی.   مورد سوء استفاده دیگران قرار گرفتن   بازیهای انحرافی وتحریک کننده
 این مبحث رو شروع میکنم بخاطر اهمییت موضوع لازم است که ::
١ بینش وعملکردوالدین باید طوریباشد که هیچ جنسیتی بر دیگری برتری ندارد وهر دو ارزشمندند
٢: نقش جنسیتی هریک از فرزندان دختر یا پسر خودرا به انها اموزش دهند تا هویت جنسیشان تقویت گردد مثلا دختریاپسر بدانند جامعه از انان چه انتظاریداردوهر کدام از نظر رفتاری گفتاری  پوشاک و.     چه نقشی را باید ایفا کند واز اجرای نقش های جنس دیگر خودداری نماید
ویژگی های نقش دهی جنسی به کودکان:؛
١ اعتدال در محبت وپرهیز ازمحبت بیش ازاندازه والد جنسی مخالف به کودک
٢ پرهیز از تبعیض وتفاوت رفتاری نسبت به دختر وپسر درخاتواده
٣ هماهنکی پوشش کودک با جنسیت او
۴ ایجاد تنوع وجهت دهی به بازی کودکان بر اساس جنسیت او
۵ پرهیز ازتحمیل ویژگی ها ورفتارهای یک جنس بر جنس دیگر
۶ ایجاد نگرش صحیح نسبت به جنس خود وجنس مخالف از دوران خردسالی
٧ واگذاری مسئولیتهای متناسب با جنسیت کودک در خانه وبیرون
٨ اظهار رضایت هرکدام از والدین نسبت به همجنس خود
٩ بیان طبیعی بودن تفاوتهای دو جنس
درس۳تربیت فرزند:
 تربیت امریست که همه ى ابعاد وجودى انسان را شامل مى شود وتربیت جنسى حلقه مفقوده تربیت است ما به همه ابعاد تربیتى توجه داریم جز به دو مورد ١ تربیت جنسى ٢ تربیت دینى.
 امروز به تربیت جنسى میپردازیم پایه و اساس بسیارى از شرافت هاو انحرافات بعدی نسل تاحدود پایان دوران جوانی مربوط به تربیت جنسی است به خاطراین اهمیت دستور هاى علمى و دینى بسیارى در مراقبت از کودک، بخاطرپیشگیرى لغزش ها و صیانت او از خطرات ناشى ازتمایلات جنسى داده شده است
  ١- تقویت مبانى مذهبى واخلاقى
٢- اموزش راه ورسم صیانت از خود
٣- رعایت ضوا بطی درمعاشرت ها
۴- ایجاد شرایط مناسب براى خواب
۵- تفکیک بسترفرزندان
۶- مراقبت در دفع وتخلیه کودک
٧- رعایت هاى لازم در لباس وپوشش
٨- اموزش مقدمات لازم براى ورود به دنیاى بلوغ( نوجوانى)
درس۴تربیت فرزند:
 درپاسخ به سوالات جنسی کودک::
کنجکاوی کودک درسه سالگی به اوج میرسدچنان که گویی در شکار اطلاعات است. وپاسخ گویی به سوالات کودکان دراین مورد نیاز به اگاهی وهنرمندی ورعایت  ظرافتهای خاصی  است. فرزند از ما در باره پیدایش  خود سوال میکند مادر درقبال چنین  سوالاتی  نباید خود را ببازدونباید تصور کند فرزندش بی حیاست  وباید پاسخ مناسب ودر سطح درک ش به اوبدهد   کودک زود قانع میشود ولی این دلیل نمیشود که پاسخ صحیح  به او ندهیم. اولین قدم  مادر باید فرزند رو تخلیه اطلاعات  کرده ببیند  چقدر درک یا کسی به او جواب داده  در قدم بعدی به فراخور فهم بچه وباندازه  ی قانع شدن اطلاعات بده نه بیشتر.  در ضمن نگه داشتن حیوان  یا پرنده در خانه  ودیدن تخم گذاری  و بچه زایی  بز و گوسفند بسیاری از سوالات بچه ها ناخود اگاه  به جواب میرسد.

بیداری غریزه درکودکان ونوجوانان به دو صورت امکان پذیراست

١:: به صورت کشفى ٢:: از طریق اموختن.

درصورت اول. بچه در برخورد وتماس بامنبع لذت ان را کشف وتماس راادامه میدهد مواردزیر از طریق کشف حاصل میشود

::::١ دستکاری الت  که بدلیل بیکاری وسرگرمی ورهایی از تنش واضطراب است

٢::: حبس ادرار ومدفوع ودرنتیجه احساس خارش ولذت میشود

٣:::: تماس بایک جسم زبر یا نرم از طریق مالیدن

۴:::: وجودخارشها دربدن که ناشی ازانگل های وکرمهای ریز در حالت دفع

۵::::اشکال در وضع ختنه وکمی یا زیادی پوست اطراف الت

۶:::: نوازشهای نادرست و لمس های نیندیشیده اطرافیان از بدن ورانهای کودک

٧ شستشوی افراطی کودک ودست زدن به الت تناسلی بصورت عادی وناخوداگاه

٧::: بی توجهی در حین استحمام

٨::: بد خوابیدنها وپوشاندن لباسهای چسبان.

وگاهی بصورت اموختن غریزه کشف میشود ممکن بصورت عمدی یا غیر عمدباشد

١ اموختن عمدی که فرد منحرف والوده انرا به کودک بیاموزد

٢:::: غیر عمدی فرزند از رفتار خطا وبی پروای والدین اموزش میگیرند وموجب بیداری  زود رس غریزه جنسی میشوند

از سری دروس تربیت جنسی در خصوص تربیت جنسی نوجوان

والدین دو وظیفه اساسی دارند:
١- جوان را با حقایق صحیح جنسی بیولوژیک آشنا کنند تا بداند دستگاه های جنسی چگونه کار می کنندوتامین بهداشت آنها چگونه امکان پذیر است
۲-به جوان آموزش دهند چگونه میل جنسی خودرا با توجه به ارزشها ی اخلاقی و فرهنگی جامعه خود ارضاء کند ودر نتیجه از انحراف وپیدایش اضطراب و عوارض روانی دیگر در امان باشد.

رهنمود های حکیمانه اسلام برای مصون ماندن جوانان از آسیب جاذبه های جنسی عبارتند از:

۱-رعایت پوشش اسلامی
٢ -تحریم مناظر شهوت انگیز
۳-تحریم خلوت با نامحرم
۴-عفت چشم
۵ -تامل در عاقبت شوم هوسرانی
۶-تامل در حسن عاقبت خویشتنداری
٧- تسهیل امر ازدواج واقدام به آن در اولین فرصت ممکن

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید