قرآن ناطق(عج)

107 - اولین درس در حوزه تربیت دینی فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تربیت دینی فرزند اولین درس در حوزه تربیت دینی فرزند حضرت علی ع میفرمایند:”هرکس در کودکی تعلیم نبیند در بزرگی به مقام ارجمندی نمیرسد.” ازنظر اخلاقی دوره کودکی دوره ایجاد عادات مطلوب است اگر دوره کودکی را به سه دوره تقسیم کنیم : ١- کودکی اول از دوسالگی تا چهار سالگی ٢ -کودکی دوم از […]

تربیت دینی فرزند

اولین درس در حوزه تربیت دینی فرزند

حضرت علی ع میفرمایند:”هرکس در کودکی تعلیم نبیند در بزرگی به مقام ارجمندی نمیرسد.”

ازنظر اخلاقی دوره کودکی دوره ایجاد عادات مطلوب است اگر دوره کودکی را به سه دوره تقسیم کنیم :

١- کودکی اول از دوسالگی تا چهار سالگی
٢ -کودکی دوم از چهار تا هفت سالگی و
٣- کودکی سوم هفت تا دوازده سالگی

برای هرکدام از این دوره ها یک دستوراتی در آموزههای دینی وجود دارد که یک به یک بررسی میکنیم.

دوره کودکی اول

در این دوره اعمال کودک عمدتابیشتر از طریق بازی تجربه میشود وبازی کودکان تفریح نیست ودر حقیقت باید آنرا جدی ترین کار کودک بدانیم و اگر آموزش میدهیم در قالب بازی زودتر به نتیجه می رسیم. عمده ترین کار در آموزش دینی در این مرحله این است که مفاهیم خام الهی رابه بچه یاد بدهند مثلااز سه سالگی آموزش جمله تهلیل ( لااله الالله) واز سه ونیم سالگی آموزش شهادت به رسالت حضرت محمد ص واز چهار تا پنج سالگی آموزش صلوات

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید