قرآن ناطق(عج)

76 - بازی بازوی تربیت

نویسنده : زهرا رستگار

اولين درس در حوزه بازي : مراحل رشد كودك راميتوان به دو مرحله تقسيم كرد ١ شكل گيري توانمندي هاست در اين مرحله استعدادهاي كودك نوبت به نوبت به ظهور ميرسد. سير كلي ظهور توانايي در همه يكسان است ولي زمان ان براي هر كودك متفاوت است

اولین درس در حوزه بازی :

مراحل رشد کودک رامیتوان به دو مرحله تقسیم کرد

١ شکل گیری توانمندی هاست در این مرحله استعدادهای کودک نوبت به نوبت به ظهور میرسد. سیر کلی ظهور توانایی در همه یکسان است ولی زمان ان برای هر کودک متفاوت است مثلا یک کودک در دو سالگی کاملا حرف میزند وکودک دیگری تا چهار سالگی هم ان توانایی رو کامل پیدا نکرده.

٢ در مرحله دوم توانمندی کودک کامل شده یعنی کامل حرف میزند راه میرود می دود. اکنون به بازیهای مرحله اول یعنی مرحله شکل گیری توانمندی میپردازم.

بازی اول:: صدا در اوردن:: شنیدن ودیدن اولین توانمندی کودک است که به ظهور می رسد دراین دوره بازی به معنای حرکتی ان برای کودک معنایی ندارد اما بازیهایی که کودک از طریق شنیدن ودیدن از ان لذت میبرد برای او مفید است. شنیدن صدای برخورد دوچیز برای کودک جذاب است ولی نباید به گونه ای باشد که وحشت کند صدای والدین هم برایش جاذبه دارد.

دومین درس در حوزه بازی :::

نوزادان از اواز لذت میبرند در اوج گریه هم باشنیدن اواز ارام میشوند. علاوه بر خواندن شعر تلاوت قرات باصوت زیبا بسیار دلنشین برای کودک است همچنین اسماء شیرین اهل بیت ( ع) رانیز پشت سرهم با اهنگی خوش تکرار وبازدن ضربه های ارام به کمر ارامش عجیبی به اومیدهد. این بازی علاوه بر ارام کردن کودک به تقویت احساس عاطفی نسبت به والدین کمک میکند.

سومین درس در حوزه بازی :::

تقلید صدا::: قبل از ان که بچه شروع به حرف زدن کند اصواتی از خود درمیاورد. شما نیز با تقلید صدای کودک اوراتحریک به ادامه صدا در اورن کنید وقتی کودک عین صدای خود را از شما میشنود به وجد میاید وتکرار میکند واین به تقویت سیستم صوتی او کمک زیادی میکند.

چهارمین درس در حوزه بازی :::

بازی با انگشتان. چند ماه از تولد بچه گذشت دوست دارد اشیا رو با دست بگیرد اگرانگشت اشاره خود را به دستان کودک بدهید او ان را محکم می گیرد ودوست دارد انگشت شمارو گرفته وبلند شود به او اجازه انجام این کارو بدهید لازم نیست حتما بصورت کامل بلند شود همین اندازه که سرش را هم کمی اززمین بلند کند کافی است این به کودک حس موفقیت میدهد واین حس نشاط کودک رو افزایش میدهد وموجب رشد او میشود

پنجمین درس در حوزه بازی :::

تکان دادن. نوزادان از تکان خوردن بدنشان خوشحال میشوند درحالی که بچه دو سه ماهه به پشت خوابیده دستانش را بگیرید وبه راست وچپ به ارامی تکان دهید. بعد از مدتی نوزاد تلاش میکند که غلت خورده وبه شکم بخوابد پاهای نوزاد رو به ارامی جمع وباز کنید ودر حین انجام ساکت نباشید با گفتن دو سه کلمه وتکرار ان بازی برای نوزاد جذابتر میشه یاعلی گفتن بازی رو هدفدار میکنه

ششمین درس از حوزه بازی ::::

پنهان کردن ونشان دادن :::: صورت خود را پشت دستان یا وسیله ای مخفی کنید بعد با صدایی که ترسناک نباشد ظاهر شوید پشت کسی که نوزاد را بغل کرده مخفی شویدیکبار از سمت راست ویکبار از سمت چپ خودرا به او نشان دهید وقتی نوزاد متوجه شما شد دوباره مخفی شوید واین کار را تکرار کنید وگاهی خودرا از چشم کودک پنهان کنید واو را صدا کرده در این حال او دنبال صدای شما میگردد این بازی هماهنگی میان قوه شنوایی وبینایی کودک رو تقویت میکند.

هفتمین درس از حوزه بازی::::

اومدم اومدم::: باانگشت میانی واشاره خود حالت دو پا را نشان داده واین دو پا راروی زمین حرکت دهید وهم زمان با حرکت بگویید اومدم اومدم وقتی نزدیک نوزاد شدید سرعت رو بیشتر کرده ولفظ اومدم رو تندتر بگویید بعد هم با این دوپای انگشتی روی بدن نوزاد راه بروید این بازی در هنگام بهانه جویی وناارامی کودک میتواند بطور معجزه اسایی شمارا در ارام کردن کودک کمک کند.

هشتمین درس در حوزه بازی :::

اسان برو بالابر ::: به پشت بخوابید پاهایتان راروی شکم خود خم کرده وکودک را روی ساق پایتان به شکم بخوابانید ودستش را بگیرید الان شما گهواره ای برای نوزاد شدید. اگر کودک از نوزادی بیرون امده ومیتواند تعادل خود را حفظ کند درهمین حالت به پشت خوابیده اوراروی کف پا هایتان بگذارید وارام بالا ببرید مراقب باشید کودک نیفتد در این بازی حفظ تعادل را می اموزد چشم در چشم بودن شما وکودک بر ارتباط عاطفی شما واو تاثیرزیادی دارد وبا هیجان بازی وخنده کودک شادابی ویژه ای به شما وکودک تزریق میشود.

نهمین درس در حوزه بازی کودک:::

بالا وپایین انداختن ::: کودک از بالا وپایین انداخته شدن خیلی لذت میبرد ممکنه کمی بترسد اما اگر شما دو نکته رارعایت کنید این ترس ازبین رفته وتنها لذتش میماند نکته اول. ارتفاع بالا انداختن کم باشد دوم انکه تعداد ان هم زیاد نباشد این بازی علاوه بر هیجانی که بر کودک دارد در مواقعی که ناارامی می کند میتواند به ارام شدن او کمک کند.

 دهمین درس در حوزه بازی کودک:::::

تولید صدا::: این بازی کمی حوصله میخواهد وبرای کودک بسیار جذابه. یک قاشق ویک ظرف فلزی به کودک داده وبگذارید صدا ایجاد کند کودک از صدایی که خودش تولید کرده لذت میبرد اگر میخواهید شادی اورا دو چندان کنید ظروف بیشتری در اختیارش قرار دهیدونوع ظروف متفاوت باشد که به تبع صداها هم متفاوت میشود این بازی تجربه ی کودک رانسبت به اشیاء دور وبر خود زیاد کرده وارتباط اورا با این اشیاء واقعی تر میکند بادیدن اثر تلاش خود لذت میبرد

یازدهمین درس در حوزه بازی کودک؛؛؛؛؛

وایسا. وایسا. ::: نوزادشما وقتی در استانه موقعیتی هست که میتواند بایستد از این بازی بسیار لذت میبرد دست کودک را بگیرید تا از حالت نشسته به حالت ایستاده بیاید یک لحظه اورا رها کرده با هیجان به او بگویید : وایسا وایسا. حتی یک لحظه هم از او غفلت نکنید این بازی برای مرحله چهار دست وپارفتن هم میتوان انجام داد دراین مرحله کودک مرتب به پشت سر نگاه میکند وبا اشتیاق سرعتش را بیشتر میکند

دوازدهمین درس در حوزه بازی :::

بیا بیا وقتی کودک توانایی پیدا کرد که دستش را بجایی گرفته بایستد به او کمک کنید تا این کار را انجام دهد ودر چند قدمی او وسیله ای جذاب وبی خطر بگذارید که برای بدست اوردن ان انگیزه راه رفتن داشته باشد علاوه بر مراقبت از کودک با گفتن بیا بیا اورا تشویق کنید تا به شی مورد نظر برسد این بازی مقدمه ای برای کودک است تا بدون تکیه راه برود واعتماد بنفس کودک را افزایش میدهد.

سیزدهمین درس در حوزه بازی:::

بگیرو بده::: وقتی کودک توانایی گرفتن اشیاء رو پیدامیکند یک شی بی خطر مورد علاقه کودک رو به دستش نزدیک کنید تا بگیرد وقتی ان شی را گرفت ارام از دستش گرفته ودوباره ان را بدستش نزدیک کنید تا بگیرد گاهی مقاومت میکند وشی را پس نمیدهد یک چیز دیگر رابه او نشان دهید حالا پشت سر هم جای این دو شی رو عوض کنید شی اول را که گرفت دومی رو نشونش بدین ونزدیک دستش بگیرید با تکرار این بازی احساس قدرت وپیروزی می کند واین بازی ماهیچه های دست کودک راهم تقویت می کند

چهاردهمین درس در حوزه بازی کودکان :::

….سواری دادن ….وقتی بچه توانایی ثابت ماندن در پشت شمارو داشت سواری دادن برایش از لذت بخش ترین بازی ها ست. وقتی سوار بر پشت شماست وگردنتان را میگیرد وشما هم اهسته وبا صدا روی چهاردست وپاراه می روید خوشحالی از سر ورویش می بارد.اگر بچه نمیتواند تعادلش را روی پشتشما حفظ کند بازهم از این بازی غافل نشوید با کمک مادر که سعی میکند بچه را روی پشت شما نگه دارد به بازی ادامه دهید نشاطی که این بازی به خانواده هدیه میکند وصف ناپذیر است زیرادراین بازی بچه شدن والدین بشدت نمود پیدا میکند از این رو ارتباط روحی زیادی میان والدین و کودک برقرارمیشود ودر ضمن حفظ تعادل را می اموزد.

پانزدهمین درس در حوزه بازی ::::

….. سواری روی اشیا ….کودک راروی یک بالش یاتشک کوچک بچه گانه خوابانده واورا بکشید در هنگام کشیدن صدای موتور ماشین دربیاورید بچه از چند ماهگی تا چند سالگی از این بازی لذت میبرند..این کار رابا سوار کردن کودک در یک سبد لگن یاقابلمه بزرگ هم میشود انجام داد. دراین هنگام میتوانید بابستن یک طناب به این وسایل بازی را برای کودک شیرین تر کنید .این بازی برای کودک هیجان زیادی تولید می کند این بازی قدرت بدنی او را افزایش میدهد…

 

روش بازی با کودک ۶ تا ۹ ماهه

کودک ، در حدود ۶ تا ۷ ماهگی ، خود را برای مدت طولانی تری مشغول می کند ، زیرا توانایی بسیار مهمی مربوط به رشد در او به وجود آمده است. او می تواند بدون حمایت دیگران بنشیند؛توانایی گرفتن و چنگ زدن در وی رشد کرده است و می تواند با مکعب ها (یعنی مورد علاقه ترین اسباب بازی اش) بازی کند و برای مدت نسبتاً طولانی ( ۵ تا ۱۰ دقیقه ) خود را سرگرم نماید.

اگر کودک شما در این مرحله ، به سرعت از بازی با یک نوع اسباب بازی خسته شد ، برای افزایش توجه اش به بازی با مکعب ها ، می توانید او را روی صندلی ، پشت میز بنشانید و مکعب هایی با رنگ های روشن را ، روی میز در دسترس او قرار دهید. برای آنکه توجه کودک به این اسباب بازی جلب شود ، اسباب بازی را در پیش روی کودک حرکت دهید ، کودک با هدف گیری صحیح و زدن دستان کوچکش روی مکعب های متحرک ، سرگرم خواهد شد.

اسباب بازی سفید و سیاه ، مدت بیشتری توجه کودک را جلب می کند. ماشین ها و توپ های سیاه و سفید و با رنگ های روشن ، برای این سن مناسب است

روش بازی با کودک ۹ تا ۱۸ ماهه

این دوران یکی از مراحل مورد علاقه پدران برای بازی با کودک است . زیرا کودکان ، توانایی حرکت کردن ، سینه خیز و بالا رفتن و انجام دادن کارهای بیشتری را دارند. از حدود ۹ تا ۱۲ ماهگی بیشتر کودکان ، شروع به جدا شدن از مادر و نشان دادن علاقه بیشتر به پدر می کنند و این امر پدران را بر می انگیزد تا علاقه بیشتری به فرزندانشان نشان دهند.

بزرگترین مرحله ی رشد در این سن ، راه رفتن است و این مهارت ، تغییری مهم در فعالیت های بازی کودک ، به وجود می آورد. یکی از لذت بخش ترین بازی ها ، که به طور معمول پدران مایلند انجام دهند ، چهار دست و پا رفتن و خزیدن ضربدری با کودک است . اسباب بازی جالبی را دور از کودک بگذارید و در گرفتن آن با کودک مسابقه دهید. با انجام این گونه بازی ها ، روح و روان کودک از شادی سرشار می شود ،و اعتماد به نفس و احساس خود ارزشمندی در وی تقویت خواهد شد.


بازی کردن از نیازهای مهم و اساسی کودکان است ، بنابراین یکی از وظایف والدین ، هم بازی شدن با کودک می باشد. امام علی علیه السلام می فرمایند: هر کس کودک دارد ، باید خود را تا حدّ طفولیت پایین آورد ( و با زبان کودکانه ) با او بازی و تفریح کند.

وقتی والدین با کودک خود به بازی و شوخی می پردازند ، به او این امکان را می دهند که با خیال راحت بازی کند ، زیرا بعضی از کودکان ممکن است به علت ترس از مسخره شدن توسط دوستانشان ، تمایلی به بازی نداشته باشند.

شرکت والدین در بازی کودک به او اطمینان می دهد که بازیش معتبر و مورد حمایت است. هنگامی که شخص بزرگسالی در بازی مورد علاقه ی کودک شریک می شود ، بیش از پیش کودک را به بازی علاقمند می کند.

روش بازی با نوزاد تا سه ماهگی

بازی دیداری:

ساده ترین بازی در این سن، تماس های رو در رو و چشم در چشم با کودک است.

در دو هفته اول ، کودک می تواند شما را مشاهده کند ، ولی ممکن است تصویرتان را کمی تار ببیند اما در حدود دو هفتگی متوجه می شوید که نوزاد مدت بیشتری به شما خیره می شود. کودکان در ماه های اول ، توجه دیداری خود را بیشتر به تصاویری که دارای رنگ های متضاد است معطوف می کنند ؛ مانند چهره ی انسان ها. بنابراین بازیِ تماس رو در رو با کودک را در فاصله سی تا ۴۵ سانتی متری تمرین کنید.چهرۀ خود را مدام جلوی دیدگان او تغییر دهید و با خنده برایش شکلک در آورید. این رفتار یک بازی شیرین برای کودکتان خواهد بود

بازی های دیداری به کودک شما کمک می کند تا چهره ی شما را بشناسد.

بازی کلامی:

با کودکتان حرف بزنید و اشعار آموزنده و زیبا را برایش بازگو کنید. کودک از این کار لذت می برد ، البته باید هنگام خوندن اشعار دقت کنید و ببینید که کودکتان چه نوع تُن صدایی را می پسندد و همان را تکرار نمایید. اگر بتوانید خودتان مخصوص فرزندتان اشعار کوتاهی را بسرایید و برایش زمزمه کنید ، تأثیر بهتری را مشاهده می کنید. در روایت آمده که حضرت زهرا سلام الله علیها در دوران شیرخوارگی امام حسن علیه السلام با ایشان بازی می کردند و در آن حال ، با زبان شیرین مادرانه اشعاری با این مضمون را برایشان زمزمه می کرده اند: « ای حسن ! شبیه پدرت باش. قید و بند را از دور حق کنار بزن و خدایی را که صاحب نعمت هاست ، پرستش کن و با کینه توزان دوستی نکن. »

لذا خواندن اشعار آموزنده و سالم (خصوصاً از طرف مادر ) یک بازی جذاب برای کودک در این سنین است.

روش بازی با کودک سه تا شش ماهه

بیشتر والدین در می یابند که با شروع سه ماهگی ، بازی با کودک آسان تر می شود ، زیرا در این سن ، کودک می تواند کارهای بیشتری را انجام دهد. همچنین متوجه می شوید که کار و فعالیت های کودک در این مرحله هدفدارتر می شود. کودک در حدود سه ماهگی از بازی کردن با دستهایش لذت می برد. در این سن ، نوزاد شما عاشق بازی کردن با ریش و سبیل ، موها و عینک ، صورت و گوشهایتان می شود ، لذا به کارهایی که بیانگر اشتیاق او برای بازی با شماست ، توجه کنید و تا زمانی که کارهای او خطری را برایش به دنبال ندارد ، از بازی های این چنینی او ناراحت نشوید و مانع او نشوید.مثلاً بعضی پدرها وقتی می بینند کودکشان در این سن با موها یا گوشهایشان و … بازی می کند ، از این کار جلوگیری می کنند و دست او را پس می زنند. این کار بچه را ناراحت می کند و باعث می شود او از بازی اش لذت نبرد.

 

 

 

برخی از بازی های مخصوص ۳ تا ۷ سال در زیر آورده شده است:

 

بیست ویکمین درس در حوزه بازی

————————————–

…..کدوم به کدوم مربوطه.

چند تصویر را در یک ستون وچند تصویر دیگر رادر ستون مقابل ان بکشید . واز کودک بپرسید کدام مربوط است اگر کودک توانایی خط کشیدن دارد از او بخواهید اشیامرتبط را باخط به هم متصل کند وقتی متصل کرددلیل کارش را بپرسید این بازی دقت کودک را در نگاه کردن بالا میبرد مفاهیم دینی را در این بازی غیر مستقیم میتوان به کودک اموزش داد .مثلا عکس نماز سجاده ومهر وقران ورحل را میتوان در فهرست اشیا مرتبط قرار داد.

 

بیست ودومین درس در حوزه بازی.

———————————-

بگو چی دیدی ؟

یک تصویر را به کودک نشان دهید به او بگویید بادقت به تصویر نگاه کند بعد تصویر را بطرف خود بگیریدطوری که کودک نتواند ببیند حالا از او بخواهید جواب پرسش های شمارابدهدسوالات باید در حد اطلاعات کودک باشد .این کار را با اشیا وانسان ها هم می توانید انجام دهید .این بازی دقت و حافظه کودک را تقویت میکند

 

بیست وسومین درس در حوزه بازی

———————————

:::: تشخیص رنگ،،؛؛

برای تشخیص رنگها ابتدا وسایل شبیه به هم اما متفاوت وگوناگون از جهت رنگ وحجم را در اختیار کودک قرار دهید واز او بخواهید هم رنگ هارا جدا کند هم هماندازه ها روکنارهم بگذارد برای این بازی میتوانید از انواع حبوبات دکمه ها ولگوهای خانه سازی استفاده کنید این بازی سرگرمی اموزشی خوبیست که باعث تقویت هوش کودک میشود. این بازی مناسب کودکان زیر سه سال نیست چون ممکنه وسایل را در دهان بگذارند البته با همراهی والدین با فرزند. بازی بمراتب شیرینتر میشود

 

بیست وچهارمین درس در حوزه بازی

————————-

::::: این بو بوی چیه::::

چشم کودک را ببندید ودر اشپزخانه ا دویه ها ومیوه های بودار را در مقابل بینی اش قراردهید او باید حدس بزند که چه چیزی در دست شماست..

 

بیست وپنجمین درس در حوزه بازی:::

————————————-

بگو چه شنیدی؟

در مقابل کودک بایک قاشق برروی اشیاء مختلف بزنید. بعد از این گه برروی هر کدام از اشیاء یکی دوبارزدید به کودک بگویید که پشتش را به شما کند. در اینحال باز هم بروی اشیاء زده واز او بخواهیدحدس بزند که شما برروی چه چیزی می زنید. چند بار این کار را تکرارکردید فرصت کمتری را برای حدس زدن به کودک بدهید.تقویت حافظه از طریق حس شنوایی اصلی ترین نتیجه این بازی است

 

بیست و ششمین درس در حوزه بازی

—————————————

چی برای کجا؟ یا چی برای کی؟

 

از ساده ترین و دم دست ترین فرصت ها می توان برای مدیریت اوقات کودک استفاده کرد.

ظرف ها را شستید و خشک شد، وقتی می خواهید آن ها را در کابینت یا جای مخصوصشان بگذارید، فرزندتان را صدا بزنید. ابتدا قبل از اینکه وسایل را سرجایشان بگذارید، جای هرکدام را به آن ها نشان بدهید: (جای قاشق ها اینجا ، جای چنگال ها اینجا ، بشقاب های تخت اینجا و …) حالا قبل از اینکه هرچیزی را سرجای خود بگذارید، ابتدا به کودک نشان داده و از او بخواهید جای آن را به شما نشان دهد.

وقتی لباس ها را شستید و خشک شد، در هنگام جمع کردن لباس ها کودکتان را صدا بزنید. قبل از تاکردن هر لباس به او بگویید که این لباس برای کیست؟ وقتی درست حدس زد، او را تشویق کنید و اگر اشتباه گفت، به او فرصت جبران بدهید. تاکردن لباس ها را هم به او یاد بدهید. بعد از حدس زدن درست هم از کودک برای جاسازی لباس ها کمک بگیرید.

وقتی پدر به خانه آمد، از کمکی که کودک به شما کرده برای پدر حرف بزنید. تشویق پدر انگیزه ی او را برای کمک های بعدی زیادتر می کند. این بازی موجب می شود کودک خود را در کارهای واقعی خانه مؤثر دانسته و همین برداشت، حس بزرگ شدن را به او القاء میکند. این کار علاوه بر این که نوعی بازی است، آموزش کارهای خانه نیز محسوب می شود.

 

بیست وهفتمین درس در حوزه بازی

———— ————-—

چی رو برداشتم

چند شی را در مقابل کودک قرار دهید به کودک بگویید به این اشیا خوب نگاه کند بعد از او بخواهید برگردد و به شما بگوید که کدام یک از اشیا را برداشته اید. تعداد اشیا و میزان تفاوت میان آنها را با توجه به سن کودک کم وزیاد کنید. برای یک کودک دو ساله بیش از سه یا چهار اشیا انتخاب نکنید و برای این بازی اشیایی را انتخاب کنید که تفاوت زیادی باهم داشته باشند مثلا یک قاشق،چنگال،لیوان و کاسه . برای یک کودک پنج ساله میتوانید هفت شی و حتی بیشتر انتخاب کنید تفاوت میان اشیا هم اگر کم باشد اشکالی ندارد مثلا همه ی اشیا کاسه ، اما با مدل های مختلف باشد تا کودک کاسه ی برداشته شده را با نشانی دادن حدس بزند. تقویت حاقظه و بالا بردن دقت کودک در نگاه کردن دو ثمره ی این بازی هست.

 

بیست و هشتمین درس در حوزه بازی

—————————————

جفت کردن اشیاء

 

اشیائی که به صورت جفت در خانه استفاده می شود، در مقابل کودک گذاشته و از او بخواهید جفت ها را به شما بدهد. لازم نیست این کار به عنوان یک کار مستقل انجام بگیرد، بلکه وقتی خودتان قصد انجام این کار را دارید ، از کودک بخواهید که در اینکار مشارکت کند؛ مثلا اگر قاشق ها و چنگال ها چند طرح دارد، از او بخواهید که طرح های شبیه هم را در کنار یکدیگر بگذارد. وقتی هم که لباس ها را شستید از کودک بخواهید، جفت جوراب ها را پیدا کند.

بالا رفتن دقت کودک در دیدن و همچنین مشارکت او در کارهای واقعی خانه از فواید این بازی است.

 

بیست و نهمین درس در حوزه بازی

————————————-—

بستن چشم و پیداکردن مهره ها و دگمه ها و …

 

در یک ظرف یا کیسه اشیائی مثل مهره یا دگمه بگذارید. چشم‌های بچه را ببندید و از او بخواهید با لمس کردن اشیاء داخل ظرف، آن هایی را که شبیه به هم هستند جدا کند.

تقویت حس لامسه از فواید این بازی است.

 

سی امین درس در حوزه بازی

————————————-—

نقطه ها را به هم وصل کن

به جای کشیدن نقاشی، چند نقطه را طوری در کنار هم بکشید که با هم اتصال آن ها به هم ، یک شکل به وجود بیاید. بعد به کودک بگویید که با مداد، نقطه ها را به هم وصل کند. وقتی چند نقطه را به هم وصل کرد، از کودک بخواهید حدس بزند چه شکلی با متصل شدن نقطه ها پدید خواهد آمد.

پدید آمدن یک شکل پس از متصل شدن نقطه ها برای بچه ها جالب است.

فکرکردن و بالارفتن دقت کودک برای حدس زدن، نتیجه ی خوبی برای این بازی است. کودک با این بازی به کار با مداد هم مسلط می شود.

 

سی و یکمین درس در حوزه بازی

————————————-—

چی رو کجا گذاشتم؟؟

 

یک شیء را در جایی از خانه پنهان کنید. کودک باید جای آن را پیدا کند؛ اما راهنمایی او برای پیداکردن آن، صدایی است که شما تولید می کنید. با یک قاشق روی یک ظرف بزنید. هر وقت کودک به شیء پنهان شده نزدیک شد، قاشق را تندتر و محکم تر بر روی ظرف بزنید تا صدای بیشتری تولید کند. وقتی از آن شیء دور شد، فاصله ی میان دوضربه را بیشتر کرده و آرام تر روی ظرف بزنید.

پاسخ گویی به حس کنجکاوی و تقویت حس شنیداری کودک، دو نتیجه ی این بازی است.

 

سی و دومین درس در حوزه بازی

————————————-—

حدس زدن اشکال و اشیاء

بازی های حدس زدنی را به چند شیوه می شود انجام داد.

الف) با مداد یا خودکار شروع به کشیدن یک شکل روی کاغذ بکنید. از کودک بخواهید قبل از کامل شدن شکل، حدس بزند که بناست چه شکلی بکشید.

ب) مواد لازم یک غذا را دانه دانه بگویید و با گفتن هر کدام از مواد، از کودک بخواهید که نام غذا را حدس بزند.

ج) یک شیء را در ذهن خود انتخاب کنید و از کودک بخواهید با پرسش هایی که پاسخ آن بله یا خیر است، به نام شیء برسد. این همان بیست سوالی خودمان است.

د) میان یک برگه را به اندازه یک دایره کوچک ببرید. برگه را روی شکلی که چند برابر آن دایره است، چرخانده و از کودک بخواهید حدس بزنید زیربرگه چه شکلی قرار دارد.

هـ) به کودک بگویید اتاق را به خوبی نگاه کند. وقتی از اتاق بیرون رفت، جای یک یا چند وسیله را عوض کنید. بعد هم از او بخواهید داخل شود و با توجه به آنچه پیش از بیرون رفتن دیده، حدس بزنید کدام یک از اشیاء جابه جا شده است.

و) در یک ظرف یا چیزی مثل زنبیل یا پلاستیک اشیائی بریزید. چشمان کودک را با روسری ببندید. از کودک بخواهید یکی از اشیاء را برداشته و حدس بزند چه چیزی است.

تقویت قدرت تفکر، لامسه و حافظه از مزایای این بازی است.

 

سی و سومین درس در حوزه بازی

—————————————–

بازی با مهره و دکمه

 

در خرازی ها انواع و اقسام دکمه ها و مهره ها را می توان پیدا کرد که برای بازی بچه ها بسیار مناسب است؛ البته این بازی برای سنینی است که کودک متوجه شده که هرچیزی برای خوردن نیست.

الف) از این مهره ها و دکمه ها می توان برای بازی های چسباندنی استفاده کرد.

ب) تعداد زیادی از انواع این مهره ها و دکمه ها را به صورت مخلوط در سینی بریزید و از کودک بخواهید که دکمه ها و مهره های شبیه هم را جدا کند. جدا کردن همرنگ ها هم با مهره و دکمه به راحتی انجام می شود.

ج) یک نخ به کودک بدهید تا با رد کردن آن از سوراخ های مهره ها و دکمه ها شکل های متنوعی را بسازد.

خلاقیت، شناختن رنگ و اشیاء هم شکل از فواید این بازی است.

 

سی و چهارمین درس در حوزه بازی

—————————————-

تشخیص حروف الفبا با چشم بسته

به وسیله ی یونولیت حروف الفبا و اعداد را ساخته و آن ها را در یک کیسه قرار دهید به گونه ای که حروف الفبا و اعداد دیده نشود. یا اینکه چشم بازیکن را ببندید و حروف و اعداد را در یک ظرف بگذارید. این شیوه بازی برای تماشاچی جذاب تر است؛ زیرا حروف و اعداد در مقابل نگاه آن ها قرار داشته و در جریان حدس درست یا اشتباه بازیکن قرار می گیرند. بازیکن باید بدون نگاه کردن، با لمس کردن، حروف و اعداد را یکی یکی تشخیص دهد.

حروف و اعدادی که با فوم شاخته شده، در فروشگاه های اسباب بازی وجود دارد که تهیه آن کار شما را ساده می کند؛ البته وقتی خود بچه ها این حروف یا اعداد را می سازند و با آن بازی می کنند، لذت بازی برای آنان دوچندان می شود.

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید