قرآن ناطق(عج)

109 - سومین درس در حوزه تربیت دینی فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تربیت دینی فرزند سومین درس در حوزه تربیت دینی فرزند دوره کودکی دوم تربیت در این دوره که از چهار تا هفت سالگی است دارای سه بعد است : ۱-تربیت حواس ٢- تربیت تخیل ٣ -تربیت شخصیت که ما به سومین میپردازیم. ازنظر اخلاقی این دوره ،دوره ایجاد عادات مطلوب است .کودک این دوره از […]

تربیت دینی فرزند

سومین درس در حوزه تربیت دینی فرزند

دوره کودکی دوم

تربیت در این دوره که از چهار تا هفت سالگی است دارای سه بعد است :

۱-تربیت حواس ٢- تربیت تخیل
٣ -تربیت شخصیت
که ما به سومین میپردازیم.

ازنظر اخلاقی این دوره ،دوره ایجاد عادات مطلوب است .کودک این دوره از راهنمایی های عملی بیشتر بهره میبرد تا نصایح لفظی وراههای غیر مستقیم بیشتر وبهتر تاثیر میگذارد ودر این دوره از تشویق وترغیب کمال استفاده را میتوان برد.

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید