قرآن ناطق(عج)

126 - نوجوان و حل مشکلات سنی خود

نویسنده : زهرا رستگار

نوجوان برای حل مسائل ومشکلات سنی خویش می تواند فعالیت های زیر را انجام دهد :   ۱-تغییرات بدنی و فیزیولوژیک خود را به درستی بشناسد و بپذیرد.   ۲-والدین را بهترین ونزدیک ترین دوستان خود بشمارد وباایشان به راحتی درددل کند وراهنمایی بخواهد.   ۳-با مدیر مدرسه یابعضی ازمعلمان خود، که آنها را بیشتر […]

نوجوان برای حل مسائل ومشکلات سنی خویش می تواند فعالیت های زیر را انجام دهد :

 

۱-تغییرات بدنی و فیزیولوژیک خود را به درستی بشناسد و بپذیرد.

 

۲-والدین را بهترین ونزدیک ترین دوستان خود بشمارد وباایشان به راحتی درددل کند وراهنمایی بخواهد.

 

۳-با مدیر مدرسه یابعضی ازمعلمان خود، که آنها را بیشتر دوست دارد ، مشاوره کند ومسائل ومشکلاتش را با ایشان درمیان بگذارد.

 

۴-درانتخاب دوست دقت واحتیاط کند.

 

۵-اوقات فراغت خود را به مطالعه وفعالیت های خلاق هنری صرف کند.

 

۶-فلسفه ای درزندگی داشته باشد.

 

۷-حقایق دینی راعمیقا مطالعه کندو باشخص مطلع ومعتمد درباره آنها بحث وگفتگو کند.

 

۸-کتابهایی درباره مشاغل گوناگون وشرایط وچگونگی موفقیت درآنها مطالعه کند.

 

۹-غذای کافی بخورد وازخواب کافی بهره مند شود.

 

۱۰-حتما ازروی برنامه مطالعه وکارکند .

 

۱۱-هرگز فراموش نکند که دیگران نیزهمانند او مشکلاتی دارند.

 

۱۲-این واقعیت رابداند وبپذیرد که یک مشکل ممکن است چند راه حل داشته باشد ، پس اگر در یکی توفیق نیافت به جستجوی راه حل های دیگر بپردازد .

 

۱۳-ازبهداشت بدنی غفلت نکند.

 

۱۴-حتما درفعالیت های فوق برنامه مدرسه اش مشارکت کند

 

۱۵-هروقت احساس ناراحتی می کند فورا به گردش درهوای آزاد بپردازد.

 

۱۶-برای خرج کردن پول برنامه داشته باشد.

 

۱۷-تا می تواند والدین را در اداره امور خانه ،یاری کند.

 

۱۸-درمقایسه خود با دیگران ازتفاوت های والدین ، خانواده ومحیط تربیتی خود با ایشان غافل نباشد.

 

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید