قرآن ناطق(عج)

311 - نیازهای احساسی زن و مرد

نویسنده : زهرا رستگار

نیازهای احساسی زن و مرد     زن به توجه و مرد به اعتماد و اطمینان نیاز دارد: وقتی مردی به احساسات یک زن علاقه نشان می دهد و صمیمانه برای او آرزوی سعادت و خوشبختی می کند، زن احساس می کند که کسی او را دوست دارد و به او مهر می ورزد. اعتماد […]

نیازهای احساسی زن و مرد

 

 

زن به توجه و مرد به اعتماد و اطمینان نیاز دارد:

وقتی مردی به احساسات یک زن علاقه نشان می دهد و صمیمانه برای او آرزوی سعادت و خوشبختی می کند، زن احساس می کند که کسی او را دوست دارد و به او مهر می ورزد. اعتماد داشتن به یک مرد باور کردن این نکته است که او بیشترین تلاش خود را برای سعادت شریک زندگیش به عمل می آورد.

 

زن به درک شدن و مرد به پذیرفته شدن احتیاج دارد:

وقتی مردی با برخورد همدلانه به زنی که احساسات خود را بیان می کند، گوش فرا دهد، زن احساس می کند که همسرش پیام او را دریافت کرده و بنابراین درک شده است. وقتی زن، مردی را بپذیرد، به او اعتماد می کند تا برای بهبود خود قدم بردارد. وقتی مردی احساس می کند که مورد پذیرش واقع شده، با راحتی بیشتری می تواند به سخنان زن مورد علاقه اش گوش فرا دهد و درک شدنی را که او به آن نیاز دارد و شایسته آن است به او ارزانی دارد.

 

زن به احترام و مرد به قدردانی نیاز دارد:

وقتی مردی در برخورد با یک زن به گونه ای رفتار می کند که حق و حقوق، خواسته ها و نیازهای او را تصدیق می کند، زن احساس می کند که مورد احترام واقع شده است. وقتی زن احساس احترام می کند بسیار راحت تر از مرد تشکر و قدردانی می نماید و این چیزی است که مرد به شدت به آن نیاز دارد. وقتی از مردی قدردانی می شود او متقابلا به زنش احترام بیشتری می گذارد.

 

زن به صمیمیت و مرد به تحسین شدن نیاز دارد:

وقتی مرد به نیازهای همسرش اولویت می دهد و با افتخار خود را متعهد می سازد که خواسته ای او را برآورده سازد، چهارمین نیاز عشقی او برآورده می شود. تحسین کردن مرد مستلزم تصدیق و تایید و خشنودی زن است. مرد وقتی احساس می کند مورد تحسین واقع شده که زن با رضایت خاطر به ویژگیهای منحصر به فرد، به استعدادها، خلق و خو و به توانایی و مقاومت و استحکام او بها بدهد. وقتی مرد احساس کند که تحسین می شود به اندازه کافی احساس امنیت می کند تا خود را وقف زن مورد علاقه اش بکند و در مقام ستایش از او برآید.

 

زن به اعتبار و مرد به تایید نیاز دارد:

وقتی مرد با احساسات و خواسته های زن مبارزه نمی کند و به جای آن بر این احساسات و خواسته ها مهر تایید می زند، زن احساس می کند که او را دوست دارند زیرا پنجمین نیاز عشقی او برآورده می شود. هر مرد در اعماق وجود خود می خواهد در نظر همسرش چون قهرمانی ارزشمند به نظر برسد. تنها تایید زن است که می تواند مرد را به خواسته های خود برساند. وقتی زن مرد را تایید می کند، نشان می دهد که به تواناییها و قابلیتهای او اطمینان دارد. مردی که تایید و تصدیق می شود راحت تر می تواند بر احساسات زن مورد علاقه خود مهر تایید بزند.

 

زن به قوت قلب و مرد به تشویق نیاز دارد:

وقتی مردی نشان می دهد که به همسرش علاقمند است، او را درک می کند و برایش فداکاری می کند، نیاز اولیه زن که خواهان قوت قلب است برآورده می شود. مرد باید به خاطر داشته باشد که بارها و بارها به او تضمین مجدد بدهد. وقتی زن به شوهرش اعتماد می کند و از او قدرشناسی می نماید، مرد به این نتیجه می رسد که به جایگاهی که می خواهد رسیده است. برای مرد از همه مهمتر این است که این نیاز عشقی او برآورده شود.

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید