قرآن ناطق(عج)

110 - چهارمين درس از سري دروس تربيت ديني فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تربیت دینی فرزند چهارمين درس از سري دروس تربيت ديني فرزند پنج الگوي تربيتي ١- الگوي تربيتي مبتني بر سختگيری كه بيشتر در نسل گذشته جريان داشته كودكان دراين الگوچون محبت نميديدند ازنظر عاطفي ورواني دچارتنش و افسردگي واضطراب ميشدند. ٢ -الگوي تربيتي مبتني بر محبت وعدم قاطعيت دراين الگو فرزنداني لوس ضعيف النفس وابسته […]

تربیت دینی فرزند

چهارمين درس از سري دروس تربيت ديني فرزند
پنج الگوي تربيتي

١- الگوي تربيتي مبتني بر سختگيری

كه بيشتر در نسل گذشته جريان داشته كودكان دراين الگوچون محبت نميديدند ازنظر عاطفي ورواني دچارتنش و افسردگي واضطراب ميشدند.

٢ -الگوي تربيتي مبتني بر محبت وعدم قاطعيت
دراين الگو فرزنداني لوس ضعيف النفس وابسته وپرتوقع تربيت ميشوند ودر برابر مشكلات مقاوم وصبور نيستند .

٣ -الگوي تربيتي مبتني بر عدم محبت وعدم قاطعيت
در اين الگو ي تربيتي كودكان دچار اختلال هستند وچون قاطعيت درمورد آنان نيست مبتلا به بزهكاري وخلافكاري ميشوند.

٤ -الگوي تربيتي مبتني بر محبت وقاطعيت
در اين الگوي تربيتي كودكان هم از لحاظ عاطفي ارضا ميشوند وهم سختكوش صبور ومسئوليت پذير ميشوند.

٥ –

0 دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید