قرآن ناطق(عج)

110 - چهارمین درس از سری دروس تربیت دینی فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تربیت دینی فرزند چهارمین درس از سری دروس تربیت دینی فرزند پنج الگوی تربیتی ١- الگوی تربیتی مبتنی بر سختگیری که بیشتر در نسل گذشته جریان داشته کودکان دراین الگوچون محبت نمیدیدند ازنظر عاطفی وروانی دچارتنش و افسردگی واضطراب میشدند. ٢ -الگوی تربیتی مبتنی بر محبت وعدم قاطعیت دراین الگو فرزندانی لوس ضعیف النفس وابسته […]

تربیت دینی فرزند

چهارمین درس از سری دروس تربیت دینی فرزند
پنج الگوی تربیتی

١- الگوی تربیتی مبتنی بر سختگیری

که بیشتر در نسل گذشته جریان داشته کودکان دراین الگوچون محبت نمیدیدند ازنظر عاطفی وروانی دچارتنش و افسردگی واضطراب میشدند.

٢ -الگوی تربیتی مبتنی بر محبت وعدم قاطعیت
دراین الگو فرزندانی لوس ضعیف النفس وابسته وپرتوقع تربیت میشوند ودر برابر مشکلات مقاوم وصبور نیستند .

٣ -الگوی تربیتی مبتنی بر عدم محبت وعدم قاطعیت
در این الگو ی تربیتی کودکان دچار اختلال هستند وچون قاطعیت درمورد آنان نیست مبتلا به بزهکاری وخلافکاری میشوند.

۴ -الگوی تربیتی مبتنی بر محبت وقاطعیت
در این الگوی تربیتی کودکان هم از لحاظ عاطفی ارضا میشوند وهم سختکوش صبور ومسئولیت پذیر میشوند.

۵ –

۰ دیدگاه ارسال شده است

نظر خود را با ما در میان بگذارید