قرآن ناطق(عج)

374 - مراحل محبت به همسر

مراحل محبت به همسر   محبت به همسر 5 مرحله دارد   1 ) اظهار محبت زبانی ؛ از نظر اسلام منتهاى اهانت و تحقير براى يك زن اينست كه مرد بگويد من ترا دوست ندارم , از تو تنفر دارم , و آنگاه قانون بخواهد بزور و اجبار آن زن را در خانه آن […]

268 - نجات زندگی زناشویی با یافتن نكات مثبت:

نجات زندگی زناشویی با یافتن نكات مثبت:   در هنگام درگیری با مشكلات زناشویی، متمركز شدن بر اشتباهات آسان تر است. شما باید اشتباهات خود را اصلاح كنید، و فقط باید به هر آنچه در زندگیتان به شایستگی انجام شده توجه كرده و به آن عمل كنید. مشكلات در زندگی بدون دلیل پدیدار نمی شوند […]

265 - اصول رابطه جنسی رضایتبخش

اصول رابطه جنسی رضایتبخش   وجود و پایداری یک «رابطه جنسی رضایتبخش» تنها نشانه ای از یک رابطه عاشقانه نیست بلکه عامل مهمی در ایجاد رابطه ای صمیمی، رضایتبخش و ماندگار است. رابطه جنسی بخش مهمی از نیازهای هیجانی و احساسی ما را برآورده می کند و رضایت زناشویی را افزایش می دهد. در گذشته […]

183 - خشونت و پرخاشگری در کودکان و راه های مقابله با آن

خشونت و پرخاشگری در کودکان و راه های مقابله با آن روان شناسانی که اعتقادات نظری متفاوتی دارند در مورد چگونگی تعریف پرخاشگری اساسا با هم توافق ندارند. موضوع اصلی این است که آیا باید پرخاشگری را براساس پیامدهای قابل دیدن آن تعریف کنیم یا براساس مقاصد شخصی که آن را نشان می دهد. گروهی […]

برچــســب ها

برچــســب ها