قرآن ناطق(عج)

118 - “آزادمردی” اصل مهم تربیت فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

اى پدر و اى مادر، مى‏خواهى درباره فرزندت چگونه نقشى داشته باشى؟ و شما اى معلم و شما اى مربى، مى‏ خواهى درباره این دختركان و پسركان چگونه نقشى داشته باشى؟ آیا شما مى‏خواهى سلب كننده آزادى و اختیار بچه‏ها باشى، و تازه اسمش را بگذارى دلسوزى و تربیت؟! « من خیلى پدر خوبى هستم؛ […]

برچــســب ها

برچــســب ها