قرآن ناطق(عج)

198 - مشخصات سنی کودک و ارتباط آن با خدا

نویسنده : زهرا رستگار

مشخصات سنی کودک و ارتباط آن با خدا   در رابطه با پیدایش حس مذهبی کودکان بررسی های روان کاوان نشان می دهد که این امر مربوط به ماه های قبل از چهار سالگی و حتی در برخی کودکان از حدود سنین 2 یا 3 سالگی هم دیده شده است. به همراه رشد و افزایش […]

برچــســب ها

برچــســب ها