قرآن ناطق(عج)

305 - روش ارتباط موثر با شوهر

نویسنده : زهرا رستگار

روش ارتباط موثر با شوهر     برقراری ارتباط جزئی از زندگی روزمره است و همه ما دائما در حال تکرار این امر هستیم، اما دلیل اینکه نمی توانیم به طور مناسب با شوهر خود ارتباط برقرار کنیم چیست؟ شاید در آغاز زندگی مشترک همه چیز بر وفق مراد پیش رود، اما اگر شما قادر […]

79 - همسرداری مردان

نویسنده : زهرا رستگار

همسرداری مردان تجربه نشان داده كه در زندگي زناشويي – و حتي درزندگي اجتماعي – مرد بايد مدير يا فرمانده باشد ! يعني اگر قرار باشد زندگي زناشويي قرين شادكامي و متعادل پيش برود ، اين وظيفه ي مرد است كه بايد تصميمهاي جدي و منطقي را بگيرد و همسر خود را اداره كند . […]

برچــســب ها

برچــســب ها