قرآن ناطق(عج)

327 - مرور اشتباهات راهی برای حل مشكلات و نجات زندگی زناشویی

نویسنده : زهرا رستگار

مرور اشتباهات راهی برای حل مشكلات و نجات زندگی زناشویی   آیا شما هم جزو كسانی هستید كه هنگام رویارویی با مشكلات زندگی مشترك خود دچار استرس می شوید؟ وقتی زندگیتان به ناكامی می رسد، یكی از دشوارترین كارهایی كه باید انجام دهید اینست كه، سعی كنید صبور و خوشحال باشید. این ده رهنمود، شما […]

266 - مرور اشتباهات راهی برای حل مشكلات و نجات زندگی زناشویی

نویسنده : زهرا رستگار

  مرور اشتباهات راهی برای حل مشكلات و نجات زندگی زناشویی             آیا شما هم جزو كسانی هستید كه هنگام رویارویی با مشكلات زندگی مشترك خود دچار استرس می شوید؟ وقتی زندگیتان به ناكامی می رسد، یكی از دشوارترین كارهایی كه باید انجام دهید اینست كه، سعی كنید صبور و […]

60 - با همسر عصبانی چطور برخورد کنیم؟

نویسنده : زهرا رستگار

استرس، ناامیدی و ترس، مردان را عصبانی می كند. می توانید به همسرتان بگویید كه با اینكه می دانید او این روزها چه استرس فراوانی دارد و این مسئله او را عصبی كرده است، اما این موضوع باعث شده كه رابطه زناشویی تان نیز تحت تأثیر قرار گیرد. با همسرتان شفاف و روشن گفت و گو كنید و او را بدون قید و شرط حمایت كنید.

برچــســب ها

برچــســب ها