قرآن ناطق(عج)

327 - مرور اشتباهات راهی برای حل مشکلات و نجات زندگی زناشویی

نویسنده : زهرا رستگار

مرور اشتباهات راهی برای حل مشکلات و نجات زندگی زناشویی   آیا شما هم جزو کسانی هستید که هنگام رویارویی با مشکلات زندگی مشترک خود دچار استرس می شوید؟ وقتی زندگیتان به ناکامی می رسد، یکی از دشوارترین کارهایی که باید انجام دهید اینست که، سعی کنید صبور و خوشحال باشید. این ده رهنمود، شما […]

266 - مرور اشتباهات راهی برای حل مشکلات و نجات زندگی زناشویی

نویسنده : زهرا رستگار

  مرور اشتباهات راهی برای حل مشکلات و نجات زندگی زناشویی             آیا شما هم جزو کسانی هستید که هنگام رویارویی با مشکلات زندگی مشترک خود دچار استرس می شوید؟ وقتی زندگیتان به ناکامی می رسد، یکی از دشوارترین کارهایی که باید انجام دهید اینست که، سعی کنید صبور و […]

60 - با همسر عصبانی چطور برخورد کنیم؟

نویسنده : زهرا رستگار

استرس، ناامیدی و ترس، مردان را عصبانی می کند. می توانید به همسرتان بگویید که با اینکه می دانید او این روزها چه استرس فراوانی دارد و این مسئله او را عصبی کرده است، اما این موضوع باعث شده که رابطه زناشویی تان نیز تحت تأثیر قرار گیرد. با همسرتان شفاف و روشن گفت و گو کنید و او را بدون قید و شرط حمایت کنید.

برچــســب ها

برچــســب ها