قرآن ناطق(عج)

319 - گوشه ای از عظمت پیامبر بزرگوار اسلام از منظر وحی و از کلام خالق

نویسنده : زهرا رستگار

گوشه ای از عظمت پیامبر بزرگوار اسلام از منظر وحی و از کلام خالق   گوشه ای از عظمت پیامبر بزرگوار اسلام از منظر وحی و از کلام خالق، افضل مخلوقاتش را بشناسیم.   بزرگترین افتخار او این بود که بنده واقعی رب العالمین بود: <سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَی بِعَبْدِهِ …> اسراء/1؛ پاک و منزه است […]

51 - اسلام و تروریسم

نویسنده : مهندس حسین رأفتی

پاسخ یك محقق مسلمان آلمانی در یك برنامه زنده تلوزیونی:

1- چه كسانی جنگ جهانی اول را شروع كردند؟ مسلمانان؟!

2- چه كسانی جنگ جهانی دوم را شروع كردند؟ مسلمانان؟!

3- چه كسانی 20 میلیون «بومی استرالیائی» را كشتند؟ مسلمانان؟!

برچــســب ها

برچــســب ها