قرآن ناطق(عج)

55 - با همسرتان بحث و دعوا کنید و از این کار سود ببرید

نویسنده : زهرا رستگار

اگر فکر می‌کنید در یک زندگی عاشقانه جایی برای بحث و دعوا وجود ندارد، در اشتباهید. اختلاف نظر حتی در میان لیلی و مجنون‌ها هم وجود دارد و تنها با درست مدیریت کردن است که این اختلاف نظر‌ها به یک مشکل جدی برای زندگی مشترک‌تان تبدیل نمی‌شود

برچــســب ها

برچــســب ها