قرآن ناطق(عج)

96 - «اگر» های ممنوع در زندگی مشترک

نویسنده : زهرا رستگار

«اگر» های ممنوع در زندگی مشترک   روزی به خودمان می آییم و می بینیم دو نفر غریبه هستیم که با هم زندگی می کنیم و فرزندان و خانه ی مشترک داریم، همین! خیلی از ما فکر می کنیم که زندگی مشترک خوبی داریم، سال ها می گذرد و با خطاهای زیرپوستی و نه چندان […]

برچــســب ها

برچــســب ها