قرآن ناطق(عج)

184 - علل پرخاشگری ، بد دهنی و عصبانیت در کودکان و راه های کنترل آن

نویسنده : زهرا رستگار

علل پرخاشگری ، بد دهنی و عصبانیت در کودکان و راه های کنترل آن تعاریف پرخاشگری روان شناسانی که اعتقادات نظری متفاوتی دارند در مورد چگونگی تعریف پرخاشگری اساساً با هم توافق ندارند. موضوع اصلی این است که آیا باید پرخاشگری را براساس پیامدهای قابل دیدن آن تعریف کنیم یا براساس مقاصد شخصی که آن […]

98 - رفتار با همسر بد دهان

نویسنده : زهرا رستگار

رفتار با همسر بد دهان 3 سال است که ازدواج کرده ام. يک فرزند 6 ماهه دارم. خانمم بد دهاني مي کند. هر کاري که کرده ام نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است. زندگي را برايم تلخ کرده است. من هم گاهي مجبور مي شوم جوابش را بدهم و گاهي براي فرار […]

برچــســب ها

برچــســب ها