قرآن ناطق(عج)

384 - عوامل تهدیدکننده ی بهداشت روانی درخانواده

نویسنده : زهرا رستگار

عوامل تهدیدکننده ی بهداشت روانی درخانواده   آن چه از متن قرآن و سنت، درباره ی عوامل استحکام خانواده به دست می آید، می تواند در ابعاد مختلف ارزیابی شود. بی تردید یکی از جلوه های آن، توجه به عوامل تنش زا در محیط خانواده است؛ عواملی که نشاط و طراوت اعضای خانواده را تهدید […]

189 - نیازهای کودکان به بهداشت روانی دلخواه

نویسنده : زهرا رستگار

نیازهای کودکان به بهداشت روانی دلخواه   پدر و مادر به آسانی می توانند نیازهای جسمی فرزندشان همچون غذای مقوّی، پوشاک گرم، به هنگام سردی هوا و وقت مناسب خواب آنان را تشخیص دهند. با این حال، ممکن است ضروریات روانی و عاطفی وی چندان آشکار نباشد. بهداشت روانی مطلوب، این امکان را به بچه […]

188 - آنچه هر کودک براى داشتن سلامت روان به آن نياز دارد

نویسنده : زهرا رستگار

آنچه هر کودک براى داشتن سلامت روان به آن نياز دارد   براى پدر و مادر شناخت نيازهاى جسمى فرزندشان آسان است. مثل تغذيه، لباس‏هاى گرم به هنگام سرما، زمان خواب در ساعت مناسب. ولى نيازهاى روحى و احساسى کودک ممکن است مشخص نباشد. سلامت روانى کودک باعث مى شود تا بچه‏ها خوب تفکر نمايند، […]

144 - بهداشت روانی کودک

نویسنده : زهرا رستگار

بهداشت روانی کودک کودک از بدو تولد تحت تاًثیر محیط قرار می گیرد و در مسیر رشد ، مراحل روانی – اجتماعی مختلفی را طی می کند. لذا اگر والدین محترم ، نسبت به این مسائل آگاهی لازم را نداشته باشند ، رفتار غلطشان موجب وارد آمدن انحرافات روانی خطرناک به کودکانشان خواهند شد. بنابراین در […]

برچــســب ها

برچــســب ها