قرآن ناطق(عج)

169 - چگونه به حرف درآمدن کودک کمک کنیم؟

نویسنده : زهرا رستگار

چگونه به حرف درآمدن کودک کمک کنیم؟ سن یک سالگی ، سنی است که کودک شما زبان باز می کند. راهکارهای ساده‌ای در جهت تقویت مهارت‌های گفتاری کودکان وجود دارد که در این جا به تعدادی از آنها اشاره شده است. نقطه عطف دوران کودکی فرزندتان زمانی است که او اولین کلمه را بر زبان […]

برچــســب ها

برچــســب ها