قرآن ناطق(عج)

287 - انواع بوسه

نویسنده : زهرا رستگار

انواع بوسه         بوسه عاشقانه   از زمانی که به یاد دارم بوسیدن لبهای فردی نشانه ی علاقه و عشق ما به او است. بوسیدن لبهای فردی که عاشق او هستیم تجربه ی جالب و لذت بخش خواهد بود. اما بوسه عاشقانه انواع مختلفی با توجه به میزان رابطه ی ما با […]

برچــســب ها

برچــســب ها