قرآن ناطق(عج)

248 - رازهایی که مادرشوهر ها به عروس ها نمی گویند!!

نویسنده : زهرا رستگار

رازهایی که مادرشوهر ها به عروس ها نمی گویند!! نکته ای در رابطه مادرشوهر و عروس نهفته است : حرف‌هایی هست که او به شما نمی‌گوید، اما دوست دارد که درباره‌اش بدانید. این حرف‌ها به مثابه رازهای موفقیت در ارتباط با مادر شوهر شما است. حرف‌هایی که اگر بدانید و به خاطر بسپارید، به رابطه […]

197 - تأثیر شیر و غذای حلال در تربیت معنوی فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تأثیر شیر و غذای حلال در تربیت معنوی فرزند شیر تأثیر عجیبی در بچه دارد ،چنانچه اگر غذایی که مادر می خورد مقوی باشد و در بنیه و قوه بچه تأثیر گذارد از نظر معنویت هم تأثیر عجیبی در روحیه بچه دارد . روحیات مادر روی حمل و شیرمادر اثر می گذارد ،پس مادر باید […]

196 - مقدمات اولیه بعد از تولد فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

مقدمات اولیه بعد از تولد فرزند اسلام توصیه می کند همان طوری که مادر در دوران بارداری و قبل از آن خود را برای داشتن فرزند سالم و صالح آماده می کند به همان صورت هم توصیه می کند که در بدو تولد کام فرزند را با تربت حضرت امام حسین (ع) آشنا کنند تا […]

195 - تأثیر تقوا و عبادت مادر بر فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تأثیر تقوا و عبادت مادر بر فرزند اساس اجتماع اسلامی و جامعه آن بر فضیلت و شرف و تقواست و این به هنگامی امکان پذیر است که برنامه تربیت بر این اساس استوار گردد. انجام این خواسته ممکن نیست جز به هنگامی که مادران پاک سرشت و پرهیزکار سرپرستی و انجام آن را عهده دار […]

برچــســب ها

برچــســب ها