قرآن ناطق(عج)

365 - نکاتی در تحکیم روابط زن و شوهر

نویسنده : زهرا رستگار

نکاتی در تحکیم روابط زن و شوهر   ۱) ارتباط کلامی صمیمانه : یکی از مواردی که در تحکیم روابط زن و شوهر بسیار مؤثر است ارتباط کلامی و نوع محبت و مبادله کلمات و حرفهایی است که در طول شبانه روز بین زن و شوهر مطرح می شود. مصادیق ارتباط کلامی صمیمانه : ▪ […]

برچــســب ها

برچــســب ها