قرآن ناطق(عج)

232 - 22نکته درباره چگونه با پسرها رفتار کنیم ؟

نویسنده : زهرا رستگار

22نکته درباره چگونه با پسرها رفتار کنیم ؟ با پرهیز از رذایل اخلاقی مانند : دروغگویی، خشم و عصبانیت بی‌موقع یا ناسزا گفتن، الگوی رفتاری مناسبی برای نوجوانتان باشید. شما نمی‌توانید از نوجوانتان توقع داشته باشید که مدام در محیط‌های آلوده و در مجاورت افراد معتاد قرار داشته باشد و هیچ تمایل یا حس کنجکاوی […]

برچــســب ها

برچــســب ها