قرآن ناطق(عج)

27 - افزايش هوش کودک

نویسنده : زهرا رستگار

ا توجه به اینکه شکل گیری اولیه رشد جسمانی و ذهنی انسان از همان ابتدای دوران بارداری و چه بسا از قبل از بارداری شروع می شود پس بهترین زمان برای افزایش هوش کودک از همین دوران بارداری باید شروع شود و ادامه یابد .

26 - چگونگی فرزند باهوش داشتن

نویسنده : زهرا رستگار

فرزند باهوش داشتن برای بسیاری از پدر ها و مادر ها بسیار مهم جلوه می کند. هر چند که به مقدار زیادی تعیین میزان هوش برای ما امکان پذیر نیست اما می توان با انجام یک سری از کارهای بر میزان هوش فرزندانمان تاثیر مثبت بگذاریم . و آی کیو ی کودکمان را بالاتر ببریم .

25 - پرورش هوش کودکان

نویسنده : زهرا رستگار

در زمینه پرورش هوش کودکان والدین می توانند موثر باشند . چرا که قسمتی از هوش کودک ارثی می باشد و مقداری دیگر از هوش کودکان اکتسابی است . یعنی پدر و مادر ها بعد از تولد فرزندانشان می توانند با رعایت برخی نکات بر پرورش هوش کودکان شان تاثیر مثبت بگذارند.

24 - کودک باهوش

نویسنده : زهرا رستگار

داشتن کودک باهوش برای بسیاری از پدران و مادران یک آرزو محسوب می شود و به همین خاطر همیشه می پرسند که چگونه کودک باهوش داشته باشیم ؟ برای انیکه به این پرسش والدین جواب داده باشیم می توانید مطالب زیر را مطالعه کنید

برچــســب ها

برچــســب ها