قرآن ناطق(عج)

148 - اصول رفتار با كودك 1 تا 3 ساله

نویسنده : زهرا رستگار

اصول رفتار با كودك 1 تا 3 ساله   1- درصورتى كه كودك مايل است با دست غذا بخورد نبايد ممانعت نمود. 2- استفاده از قاشق براى كودك نوپا ضرورت دارد ولى ممكن است نياز به كمك داشته باشد. 3- كودك نوپا نياز به مكان نسبتا خلوت براى خوردن غذا دارد چون تمركز كوتاه مدت […]

برچــســب ها

برچــســب ها