قرآن ناطق(عج)

148 - اصول رفتار با کودک ۱ تا ۳ ساله

نویسنده : زهرا رستگار

اصول رفتار با کودک ۱ تا ۳ ساله   ۱- درصورتى که کودک مایل است با دست غذا بخورد نباید ممانعت نمود. ۲- استفاده از قاشق براى کودک نوپا ضرورت دارد ولى ممکن است نیاز به کمک داشته باشد. ۳- کودک نوپا نیاز به مکان نسبتا خلوت براى خوردن غذا دارد چون تمرکز کوتاه مدت […]

برچــســب ها

برچــســب ها