قرآن ناطق(عج)

139 - چگونه در رشد شخصیت علمی و مذهبی فرزندان‏مان سهیم باشیم؟

نویسنده : زهرا رستگار

چگونه در رشد شخصیت علمی و مذهبی فرزندان‏مان سهیم باشیم؟ ۱٫ فرزندان شایسته، محصول رفتار و گفتار و عملکرد شایسته زن و شوهر در کانون خانواده هستند. ساده‏ترین، کم‏هزینه‏ترین و موثرترین راه تربیت مذهبی و هدایت فکری و فرهنگی فرزندان، اصلاح روابط زن و شوهر می‏باشد که نباید مورد غفلت قرار گیرد. طرز سخن‏گفتن، لباس پوشیدن […]

20 - نماز و شکوفه های زندگی نقش تشویق و تنبیه در تربیت تشویق

نویسنده : زهرا رستگار

نـقـش تـشـویـق در تـربـیـت ، بـسـیـار مـهـم و حـیـاتـى اسـت . اگـر شـرایـط، حـدود و مسائل مربوط به آن مراعات شود نتایج سازنده و مؤ ثرى در تربیت انسان بر جاى مى گذارد. هـمـچـنـان کـه عـواقب ناگوار غفلت یا استفاده نادرست و نابه جا از آن انسان را به ضلالت مى کشاند.

11 - جایگزین های درست برای تنبیه بدنی کودکان

نویسنده : زهرا رستگار

وجود رابطه مثبت و تعامل مناسب میان والدین و فرزندان، زیربنای پرورش صحیح یک کودک است. تا زمانی که کودک در تعامل خود با والدین عشق و امنیت کافی و لازم را کسب نکند، نمی توان از او انتظار داشت که رفتار درست را در پیش گیرد، یا به گفته های والدین خود توجه کند.

برچــســب ها

برچــســب ها