قرآن ناطق(عج)

101 - وظایف متقابل همسران

نویسنده : زهرا رستگار

وظایف متقابل همسران نحوه تعامل همسران برقراري ارتباطات و تعامل باديگران ،زندگي انسان  را شكل می دهد . هر انسانی در طول روز باهمسر، فرزندان، همكاران، فروشندگان و . . . تعامل مي‌كند و با آنها در ارتباط هست . روابط فرد در زندگي به دو دسته عمده تقسيم مي‌شوند : روابط اجتماعي و شغلي […]

برچــســب ها

برچــســب ها