قرآن ناطق(عج)

109 - سومین درس در حوزه تربيت ديني فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تربیت دینی فرزند سومین درس در حوزه تربيت ديني فرزند دوره كودكي دوم تربيت در اين دوره كه از چهار تا هفت سالگي است داراي سه بعد است : 1-تربيت حواس ٢- تربيت تخيل ٣ -تربيت شخصيت كه ما به سومين ميپردازيم. ازنظر اخلاقي اين دوره ،دوره ايجاد عادات مطلوب است .كودك اين دوره از […]

برچــســب ها

برچــســب ها