قرآن ناطق(عج)

361 - روابط سالم در خانواده و داشتن خانواده شاد

نویسنده : زهرا رستگار

روابط سالم در خانواده و داشتن خانواده شاد     دو عنصر حیاتی و کلیدی برای حفظ روابط سالم در خانواده ، اول : همدلی و درک میان اعضای خانواده و دوم : توان حل مسائل است . فهمیدن همدیگر پلی برای ایجاد حل مسائل است.   ضمن این که حل مسائل همراه با احساس […]

برچــســب ها

برچــســب ها