قرآن ناطق(عج)

328 - 4 خطا که روابط زناشویی تان را تیره و تار می کند

نویسنده : زهرا رستگار

4 خطا که روابط زناشویی تان را تیره و تار می کند       خطای شماره 1 :ذهن‌خوانی به ذهن‌تان نمك بپاشید! نه‌تنها هنری نیست كه خودمان را در ذهن دیگران بدانیم و از رفتار یا گفتارشان به اعماق ذهن‌شان پی ببریم كه خیلی هم خطرناك است اگر اجازه دهیم در ذهن‌مان چنین خطایی […]

65 - اگر این مشکلات را دارید اول آنها را اصلاح کنید بعد مسوءلیت زندگی خود ودیگران را قبول کنید .

نویسنده : زهرا رستگار

اگر این مشکلات را دارید اول آنها را اصلاح کنید بعد مسوءلیت زندگی خود ودیگران را قبول کنید .

1) اگر در خانواده پدری و زندگی مجردی خود، مسئولیت کاری را به عهده نمی گیرید یا در مسئولیت محوله تعلل می ورزید.( تنبلی و بی مسئولیتی)

برچــســب ها

برچــســب ها