قرآن ناطق(عج)

314 - 9 دشمن زندگی زناشویی از دیدگاه روانشناسان

نویسنده : زهرا رستگار

9 دشمن زندگی زناشویی از دیدگاه روانشناسان   برای اینکه زندگی زناشویی خوبی داشته باشیم، لازم نیست که بیخودی به دنبال راه های معجزه آسا باشیم. ضمن اینکه باید بدانید که خوشبختی در زندگی زناشویی و داشتن یک زندگی زناشویی موفق بعد از ازدواج، هیچ ارتباطی به رویاپردازی و ایده آل نگری نداشته و در […]

241 - تحمل شوهر بداخلاق (هنر رابطه زن و مرد )

نویسنده : زهرا رستگار

تحمل شوهر بداخلاق (هنر رابطه زن و مرد ) تحمل شوهر بداخلاق چگونگی برخورد با یك شوهر عصبانی، به میزان شكیبایی شما و میزان آسیبی كه به شما وارد می گردد، بستگی دارد. آزارهای عاطفی و روحی امری واقعی اند و افراد مختلف میزان صبر متفاوتی دارند.   رفتار با شوهر بداخلاق، كار ساده ای […]

50 - 9دشمن زندگی زناشویی از دیدگاه روانشناسان

نویسنده : زهرا رستگار

برای اینکه زندگی زناشویی خوبی داشته باشیم، لازم نیست که بیخودی به دنبال راه های معجزه آسا باشیم. ضمن اینکه باید بدانید که خوشبختی در زندگی زناشویی و داشتن یک زندگی زناشویی موفق بعد از ازدواج، هیچ ارتباطی به رویاپردازی و ایده آل نگری نداشته و در عین حال چیزی نیست که بدون هیچگونه تلاش و اراده ای، تحقق بپذیر

برچــســب ها

برچــســب ها