قرآن ناطق(عج)

42 - مهارت‌های زندگی مشترک را یاد بگیرید

نویسنده : زهرا رستگار

ازدواج هدیه ای برای پایان دوران تجرد شماست. اگر شما از نسل آدم و حوا هستند، خدا فرد ویژه ای را برای شما خلق کرده است! سوال این است که آیا شما برای حضور آن فرد خاص آماده هستید؟

برچــســب ها

برچــســب ها