قرآن ناطق(عج)

161 - شيوه هاى کنترل فشارهاى جنسى

نویسنده : زهرا رستگار

شيوه هاى کنترل فشارهاى جنسى غريزه جنسى يکى از غرايز نيرومند، حساس و زندگى ساز انسان است، که در حيات روانى و جسمانى او تأثيرات بسزايى دارد. اين امانت الهى در وجود انسان، همچون لبه تيز چاقو داراى وظايف دو بعدى است، که هم مى تواند وسيله ارتقاء و تعالى انسان باشد؛ و هم مى […]

160 - مراقبنهاى جنسى نوجوان و جوان

نویسنده : زهرا رستگار

مراقبنهاى جنسى نوجوان و جوان   يکى از مشکلات پيش روى نوجوانان و جوانان که از موقع بلوغ آغاز مى شود، خروج مايعاتى از آن ها، زود انزالى و زود تحريکى و احتلام هاى شبانه است. برخى از آن ها نمى دانند که در برخى از موقعيت ها که قرار مى گيرند چرا اين حالت […]

159 - تجسس نامحسوس در دنياى جوانى !

نویسنده : زهرا رستگار

تجسس نامحسوس در دنياى جوانى !   دردنياى پر هياهوى جوانى عبور از نوجوانى و رسيدن به دنياى پر هياهوى جوانى ويژگى هاى خاص خود را دارد. مساله اينجاست كه والدين در مورد شيوه برخورد با كودكان و همسران و گاهى سالخوردگان دقت مى كنند ، اما كمتر درباره چگونگى روحيات و نحوه برخورد خود […]

156 - نگاهى به تحوّلات دوران نوجوانى “جسمي، جنسي، شناختى و اخلاقي”

نویسنده : زهرا رستگار

نگاهى به تحوّلات دوران نوجوانى “جسمي، جنسي، شناختى و اخلاقي”   دوران نوجواني، هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدين دشوارتر از دوران كودكى قلمداد شده است. 300 سال پيش از تولّد مسيح(عليه السلام)، ارسطو چنين اظهار داشت: نوجوانان پرشور و آتشى مزاجند و آماده اند كه خود را به دست غرايز بسپارند. […]

برچــســب ها

برچــســب ها