قرآن ناطق(عج)

160 - مراقبنهاى جنسى نوجوان و جوان

نویسنده : زهرا رستگار

مراقبنهاى جنسى نوجوان و جوان   يکى از مشکلات پيش روى نوجوانان و جوانان که از موقع بلوغ آغاز مى شود، خروج مايعاتى از آن ها، زود انزالى و زود تحريکى و احتلام هاى شبانه است. برخى از آن ها نمى دانند که در برخى از موقعيت ها که قرار مى گيرند چرا اين حالت […]

159 - تجسس نامحسوس در دنياى جوانى !

نویسنده : زهرا رستگار

تجسس نامحسوس در دنياى جوانى !   دردنياى پر هياهوى جوانى عبور از نوجوانى و رسيدن به دنياى پر هياهوى جوانى ويژگى هاى خاص خود را دارد. مساله اينجاست كه والدين در مورد شيوه برخورد با كودكان و همسران و گاهى سالخوردگان دقت مى كنند ، اما كمتر درباره چگونگى روحيات و نحوه برخورد خود […]

برچــســب ها

برچــســب ها