قرآن ناطق(عج)

160 - مراقبنهاى جنسى نوجوان و جوان

نویسنده : زهرا رستگار

مراقبنهاى جنسى نوجوان و جوان   یکى از مشکلات پیش روى نوجوانان و جوانان که از موقع بلوغ آغاز مى شود، خروج مایعاتى از آن ها، زود انزالى و زود تحریکى و احتلام هاى شبانه است. برخى از آن ها نمى دانند که در برخى از موقعیت ها که قرار مى گیرند چرا این حالت […]

159 - تجسس نامحسوس در دنیاى جوانى !

نویسنده : زهرا رستگار

تجسس نامحسوس در دنیاى جوانى !   دردنیاى پر هیاهوى جوانى عبور از نوجوانى و رسیدن به دنیاى پر هیاهوى جوانى ویژگى هاى خاص خود را دارد. مساله اینجاست که والدین در مورد شیوه برخورد با کودکان و همسران و گاهى سالخوردگان دقت مى کنند ، اما کمتر درباره چگونگى روحیات و نحوه برخورد خود […]

برچــســب ها

برچــســب ها