قرآن ناطق(عج)

108 - دومین درس درحوزه تربیت دینی فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تربیت دینی فرزند دومین درس درحوزه تربیت دینی فرزند اولین روش که در تربیت دینی فرزند به اون پرداخته میشود: روش تداعی معانی؛یعنی همراه شدن آموزش با یک خاطره خوشایند القای ارزشهای دینی تا حدود شش سالگی بطور مستقیم امکان پذیر است زیرا کودک تااین سن مقاومت روانی فراوانی در مقابل آموزه های دینی ندارد […]

برچــســب ها

برچــســب ها