قرآن ناطق(عج)

338 - اگر خانمی دوست دارد در روابط جنسی لذت ببرد…

نویسنده : زهرا رستگار

اگر خانمی دوست دارد در روابط جنسی لذت ببرد… اگر خانمی دوست دارد در روابط جنسی هم خودش لذت برده و هم شوهرش را راضی و خشنود ببیند ، به نکات زیر عمل کند :   – اگر میخواهید همیشه شوهرتان متعلق به شما باشد ، عمل جنسی را شبیه جشن کنید   – عطش […]

260 - روش‌های همسرداری در اسلام

نویسنده : زهرا رستگار

روش‌های همسرداری در اسلام با توجه به سیرۀ رسول خدا(ص) و ائمۀ اطهار(ع) چه روش‌هایی برای همسرداری در اسلام سفارش شده است؟ با ازدواج ارتباطی جدید میان دو جنس مخالف از انسان‌ها شکل می‌گیرد. سالم‌سازی و بهینه‌سازی این ارتباط در درجۀ‌ نخست متوقف بر آن است که هر یک از زن و مرد به درستی […]

242 - ضعف زنانه محبوبیت می آورد

نویسنده : زهرا رستگار

ضعف زنانه محبوبیت می آورد   ضعفی که ناشی از جنسیت زنانه است و او را نیازمند سرپرستی و حمایت مرد می کند ،متقابلا به او محبوبیت و مطلوبیتی فوق العاده می دهد. جنسیت زنانه همانطور که بعضی از تواناییهای زنان را محدود کرده است ،متقابلا بعضی امتیازات را نیز در اختیار زنان قرار داده […]

86 - زندگی و خوشبختی

نویسنده : زهرا رستگار

زندگی و خوشبختی چگونه می توانم سطح صمیمیت را در خانه افزایش دهیم؟ نحوه افزایش صمیمیت مهمترین عامل احساس رضایت زن و شوهر از زندگی زناشویی وجود صمیمیت در خانواده است. بدون وجود این عامل،‌همسران از زندگی در کنار یکدیگر، احساس لذت نمی کنند و هر لحظه احتمال وجود اختلاف و مشاجره، خانواده را تهدید […]

برچــســب ها

برچــســب ها