قرآن ناطق(عج)

95 - خدا کند امشب شوهرم دیر بیاید!

نویسنده : زهرا رستگار

خدا کند امشب شوهرم دیر بیاید!   در خانواده های با سطح سلامت پایین تر، زن و شوهر به سفر رفتن و یا میهمانی رفتن یکدیگر به صورت جدا جدا، علاقه دارند و دائم می گویند: خدا کند امشب شوهرم دیر بیاید. بعضی ها فکر می کنند همین که با همسر و فرزندشان مشکل آنچنانی […]

برچــســب ها

برچــســب ها