قرآن ناطق(عج)

86 - زندگی و خوشبختی

نویسنده : زهرا رستگار

زندگی و خوشبختی چگونه می توانم سطح صمیمیت را در خانه افزایش دهیم؟ نحوه افزایش صمیمیت مهمترین عامل احساس رضایت زن و شوهر از زندگی زناشویی وجود صمیمیت در خانواده است. بدون وجود این عامل،‌همسران از زندگی در کنار یکدیگر، احساس لذت نمی کنند و هر لحظه احتمال وجود اختلاف و مشاجره، خانواده را تهدید […]

برچــســب ها

برچــســب ها