قرآن ناطق(عج)

85 - روابط ایده آل

نویسنده : زهرا رستگار

روابط ایده آل چطور است که برخی روابط ایده آلی دارند ؟ شاید آنها می دانند که چگونه نیازهای شریکشان را درک کنند . من راز ی را به شما می گویم : شما هم می توانید . شما می توانید رابطه بی نظیری بسازید اگر نیازهای اورا بفهمید. همیشه یه یاد داشته باشید زن […]

برچــســب ها

برچــســب ها