قرآن ناطق(عج)

297 - آداب و كاركردهاي روابط جنسي سالم از ديدگاه اسلام، و آسيب‌هاي روان‌شناختي آن

نویسنده : زهرا رستگار

آداب و كاركردهاي روابط جنسي سالم از ديدگاه اسلام، و آسيب‌هاي روان‌شناختي آن علي حسين‌زاده* چكيده مسئله‌اي كه در اين پژوهش بدان مي‌پردازيم، تأثير رابطة جنسي سالم در احساس رضايت‌مندي از زندگي است. از مهم‌ترين فلسفه‌هاي تشكيل زندگي مشترك، آرامشگري زن و شوهر نسبت به يكد‌يگر است. اين آرامش به عواملي وابسته است كه يكي […]

234 - اهمیت آرامش در زندگی مشترک و تربیت فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

اهمیت آرامش در زندگی مشترک و تربیت فرزند نقش آرامش در رسیدن به سایر اهداف زندگی مشترک قرآن کریم به صراحت هدف از تشکیل زندگی مشترک را رسیدن به آرامش معرفی می‌کند. خداوند می‌فرماید: من همسری برای شما قرار دادم تا بتوانی در کنار او آرامش داشته باشید. «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ […]

- وظايفى اخلاقی زن در خانواده

نویسنده : زهرا رستگار

وظايفى اخلاقی زن در خانواده زن به دليل نقش خاصي که در دستگاه خلقت بر عهده دارد، به سرمايه هاي دروني بس گران بهايي مجهز است که جامعه بشري در رشد خود نيازمند اين ارزش ها است. يکي از اين سرمايه هاي دروني عاطفه است که در طول تاريخ و در تمامي اجتماعات نمودهاي بسيار […]

برچــســب ها

برچــســب ها