قرآن ناطق(عج)

297 - آداب و کارکردهای روابط جنسی سالم از دیدگاه اسلام، و آسیب‌های روان‌شناختی آن

نویسنده : زهرا رستگار

آداب و کارکردهای روابط جنسی سالم از دیدگاه اسلام، و آسیب‌های روان‌شناختی آن علی حسین‌زاده* چکیده مسئله‌ای که در این پژوهش بدان می‌پردازیم، تأثیر رابطه جنسی سالم در احساس رضایت‌مندی از زندگی است. از مهم‌ترین فلسفه‌های تشکیل زندگی مشترک، آرامشگری زن و شوهر نسبت به یکد‌یگر است. این آرامش به عواملی وابسته است که یکی […]

234 - اهمیت آرامش در زندگی مشترک و تربیت فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

اهمیت آرامش در زندگی مشترک و تربیت فرزند نقش آرامش در رسیدن به سایر اهداف زندگی مشترک قرآن کریم به صراحت هدف از تشکیل زندگی مشترک را رسیدن به آرامش معرفی می‌کند. خداوند می‌فرماید: من همسری برای شما قرار دادم تا بتوانی در کنار او آرامش داشته باشید. «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ […]

- وظایفى اخلاقی زن در خانواده

نویسنده : زهرا رستگار

وظایفى اخلاقی زن در خانواده زن به دلیل نقش خاصی که در دستگاه خلقت بر عهده دارد، به سرمایه های درونی بس گران بهایی مجهز است که جامعه بشری در رشد خود نیازمند این ارزش ها است. یکی از این سرمایه های درونی عاطفه است که در طول تاریخ و در تمامی اجتماعات نمودهای بسیار […]

برچــســب ها

برچــســب ها