قرآن ناطق(عج)

29 - روابط سالم در خانواده و داشتن خانواده شاد

نویسنده : زهرا رستگار

دو عنصر حیاتی و کلیدی برای حفظ روابط سالم در خانواده ، اول : همدلی و درک میان اعضای خانواده و دوم : توان حل مسائل است . فهمیدن همدیگر پلی برای ایجاد حل مسائل است.

برچــســب ها

برچــســب ها