قرآن ناطق(عج)

115 - دوست شدن با فرزند نوجوان

نویسنده : زهرا رستگار

دوست شدن با فرزند نوجوان: 1) شناخت شخصیت نوجوان مشکل اغلب والدین آشنا نبودن با ویژگی‌های دوران نوجوانی است. به همین دلیل رفتارهای ناخوشایند نوجوان را غیرطبیعی می‌پنداریم و همین امر سبب بروز عکس‌العمل‌های نادرست در ما شده و به تیرگی روابط با نوجوان می‌انجامد. 2) استفاده از روش تغافل یکی از موثرترین روش‌های تربیتی […]

109 - سومین درس در حوزه تربيت ديني فرزند

نویسنده : زهرا رستگار

تربیت دینی فرزند سومین درس در حوزه تربيت ديني فرزند دوره كودكي دوم تربيت در اين دوره كه از چهار تا هفت سالگي است داراي سه بعد است : 1-تربيت حواس ٢- تربيت تخيل ٣ -تربيت شخصيت كه ما به سومين ميپردازيم. ازنظر اخلاقي اين دوره ،دوره ايجاد عادات مطلوب است .كودك اين دوره از […]

برچــســب ها

برچــســب ها