قرآن ناطق(عج)

174 - بازی، حیات كودك

نویسنده : زهرا رستگار

بازی، حیات كودك بازی و رشد محركی چون بازی بر رشدِ شناختی، عاطفی، اجتماعی و فیزیكی كودك تأثیر بسزایی دارد. تحقیقی نشان داده است، محیطی كه كودك در آن شانس بازی ندارد، چه تأثیراتی بر او می گذارد؟  تعدادی از این كودكان در محیط هایی كاملاً ایزوله زندگی كردند حتی تختهایشان طوری قرار داشت كه […]

150 - شيوه‏هاى كاهش و حذف رفتارهاى نامطلوب در كودكان

نویسنده : زهرا رستگار

شيوه‏هاى كاهش و حذف رفتارهاى نامطلوب در كودكان     شكى نيست كه كودكان از طريق مشاهده و ساير ادراكات حسى خود از همان اوان كودكى دائما اطلاعات دريافت كرده و آن‏ها را درون‏ريزى مى‏كنند. پس مدتى كوتاه اين اطلاعات دريافت‏شده جزء وجود آن‏ها مى‏شود و رفته رفته براساس همين يافته‏ها شخصيت آن‏ها شكل مى‏گيرد […]

برچــســب ها

برچــســب ها