قرآن ناطق(عج)

174 - بازی، حیات کودک

نویسنده : زهرا رستگار

بازی، حیات کودک بازی و رشد محرکی چون بازی بر رشدِ شناختی، عاطفی، اجتماعی و فیزیکی کودک تأثیر بسزایی دارد. تحقیقی نشان داده است، محیطی که کودک در آن شانس بازی ندارد، چه تأثیراتی بر او می گذارد؟  تعدادی از این کودکان در محیط هایی کاملاً ایزوله زندگی کردند حتی تختهایشان طوری قرار داشت که […]

150 - شیوه‏هاى کاهش و حذف رفتارهاى نامطلوب در کودکان

نویسنده : زهرا رستگار

شیوه‏هاى کاهش و حذف رفتارهاى نامطلوب در کودکان     شکى نیست که کودکان از طریق مشاهده و سایر ادراکات حسى خود از همان اوان کودکى دائما اطلاعات دریافت کرده و آن‏ها را درون‏ریزى مى‏کنند. پس مدتى کوتاه این اطلاعات دریافت‏شده جزء وجود آن‏ها مى‏شود و رفته رفته براساس همین یافته‏ها شخصیت آن‏ها شکل مى‏گیرد […]

برچــســب ها

برچــســب ها