قرآن ناطق(عج)

77 - نکته های کلیدی برای حل اختلاف

نویسنده : زهرا رستگار

نکته های کلیدی برای حل اختلاف 1. بحث و مشاجرات خود را در يک مکان کاملاً خصوصي انجام دهيد. سعي کنيد با هم ارتباط فيزيکي ملايمي را برقرار کنيد؛ مثلا دست هاي يکديگر را بگيريد. 2. در گفتگوهاي خود، فقط بر روي همان مشکل تمرکز کنيد. بر روي اشتباهات گذشته فرد مقابل دست نگذاريد. 3. […]

برچــســب ها

برچــســب ها