قرآن ناطق(عج)

208 - باربی کیست و چگونه سبک زندگی را تغییر می‌دهد؟

نویسنده : زهرا رستگار

  باربی کیست و چگونه سبک زندگی را تغییر می‌دهد؟   عروسک باربی در این خصوص جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که به کمک تبلیغات گسترده‌ای که حول محور آن صورت می‌گیرد به خوبی می‌تواند مفاهیم مورد نظر طرّاحان خود را القا کرده و انتقال دهد. باربی از منظر‌های مختلف به عنوان الگو و سرمشق به […]

برچــســب ها

برچــســب ها