قرآن ناطق(عج)

208 - باربی كیست و چگونه سبك زندگی را تغییر می‌دهد؟

نویسنده : زهرا رستگار

  باربی كیست و چگونه سبك زندگی را تغییر می‌دهد؟   عروسك باربی در این خصوص جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا كه به كمك تبلیغات گسترده‌ای كه حول محور آن صورت می‌گیرد به خوبی می‌تواند مفاهیم مورد نظر طرّاحان خود را القا كرده و انتقال دهد. باربی از منظر‌های مختلف به عنوان الگو و سرمشق به […]

برچــســب ها

برچــســب ها