قرآن ناطق(عج)

138 - فاصله سنی مناسب بین بچه ی اول و دوم

نویسنده : زهرا رستگار

فاصله سنی مناسب بین بچه ی اول و دوم   تا مدت ها پیش، والدین به فاصله سنی فرزندان توجهی نداشتند؛ ولی پس از آشنایی با برنامه تنظیم خانواده و آگاهی از این که فاصله سنی تا حد زیادی بر روابط کودکان تاثیر می گذارد، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.   بعضی والدین […]

برچــســب ها

برچــســب ها